logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Viac ako 100 bojovníkov za zdravie má ďalšiu šancu

07. júl 2016

Päťročnému Martinkovi, ktorý trpí detskou mozgovou obrnou, pomáhajú špeciálni terapeuti. Je veľký bojovník, baví ho beh a zúčastňuje sa aj na maratónoch pre hendikepovaných. Doteraz absolvoval mnoho rehabilitácií, terapií a cvičení v špeciálnych zariadeniach, kde sa mu snažia pomôcť, aby napredoval vo svojom vývoji. Rodičia dúfajú, že pomôcť zlepšiť pohybové funkcie by mu mohla odporúčaná operácia metódou Ulzibat.

Nelka má len jeden rok a trpí zriedkavou genetickou poruchou, ktorá spôsobuje oneskorený psychický a fyzický vývoj. Veľmi jej pomohli kurzy Feldenkraisovej metódy, v ktorých by jej rodičia chceli pokračovať.
Dvadsaťdvaročný Peter mal na motorke vážny úraz. Odvtedy je na vozíku. Neúnavne cvičí a chce absolvovať aj ďalšiu liečbu, ktorá je nad rámec zákona.

Týmto, ako aj ďalším, spolu 118 bojovníkom za zdravie z celého Slovenska pomôže zdravotná poisťovňa Dôvera finančnou podporou v celkovej hodnote 151 092 eur v grantovom programe Bojovníci za zdravie, ktorý administruje Nadácia pre deti Slovenska. Cieľom programu je zlepšiť ich zdravie a zvýšiť kvalitu života poistencov Dôvery, ktorí majú vážne zdravotné problémy. Nadácia spolu s odborníkmi v oblasti zdravia vyberala spomedzi 490 žiadostí. Za podporu vybraných bojovníkov mohla hlasovať aj verejnosť na www.bojovnicizazdravie.sk.

Program Bojovníci za zdravie poskytuje poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera finančné príspevky na ošetrenia, zákroky, operácie, rehabilitácie či pomôcky, ktoré sú nútení si hradiť sami, pretože sa na ne nevzťahuje (alebo len čiastočne vzťahuje) úhrada z verejného zdravotného poistenia.

Viac ako tretina podporených žiadostí je určená na rehabilitácie, nákup rehabilitačných pomôcok. Ďalšiu skupinu tvoria príspevky na nákup zdravotných pomôcok (načúvacie prístroje, protéza, očné šošovky, diabetické pumpy...) a na nákup nevyhnutných liekov. Takmer polovica podporených žiadostí je pre deti do 15 rokov a okrem rehabilitácií mnohým pomôže lepšie zvládať napríklad diabetes, problémy so sluchom, zrakom alebo bojovať s ojedinelými chorobami.

„S nápadom založiť grantový program, ktorý by pomohol našim poistencom aj nad rámec toho, čo nám stanovuje zákon, sme prišli v roku 2012. Zriadili sme Grantový program Dôvera, v rámci ktorého sme doteraz podporili viac ako 150 žiadateľov a prispeli financiami vo výške 133 000 eur,“ povedal Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery.

„A zároveň sme zistili, že ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc, je veľmi veľa. Šťastné tváre, zrealizované zákroky či operácie a nesmierna vďaka tých, ktorým sme pomohli, nás len utvrdili v myšlienke, že naša pomoc má zmysel.“

„Som rada, že spolu so zdravotnou poisťovňou Dôvera môžeme opäť podporiť mnoho odvážnych ľudí, ktorí svoju neľahkú situáciu nevzdali a robia maximum pre zlepšenie zdravia, či už svojho alebo zdravia svojich detí. Je to často dlhoročný a finančne náročný proces, preto ma naozaj veľmi teší rozhodnutie  Dôvery v tomto programe pokračovať. Mnohým ďalším bojovníkom za zdravie to iste umožní prežiť kvalitnejší život,“ zdôraznila Karin Vaňatková, programová manažérka Nadácie pre deti Slovenska.

Nadácia pre deti Slovenska dlhodobo spolupracuje so zdravotnou poisťovňu Dôvera. Okrem grantového programu Bojovníci za zdravie od roku 2012 koordinuje aj grantový program Dôvera. V tomto programe sa o finančnú podporu môžu uchádzať organizácie s projektmi, ktorých cieľom je zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psychosociálnej starostlivosti o pacientov, podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti, zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení, ako aj podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.

Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej poslaním je podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka. Svoje poslanie realizuje viac ako 20 rokov realizáciou a podporou užitočných, kvalitných a zaujímavých projektov a programov, ktoré citlivo a tvorivo reagujú na potreby a problémy detí a mladých ľudí.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. je najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku , ktorá sa stará o zdravie viac ako 1,4 milióna poistencov. Okrem zabezpečovania zdravotnej starostlivosti pomáha a podporuje komunitu, v ktorej pôsobí a ľudí, ktorí potrebujú pomoc, radu, finančné zdroje či jej skúsenosti. Rozvíja verejno-prospešné projekty, nadväzuje spoluprácu s rôznymi organizáciami a stojí po boku ľudí, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

Prečítajte si niektoré príbehy podporených jednotlivcov aj na http://www.dovera.sk/bojovnici/hlasovanie


Stella Hanzelová
___________________________________________________
Public relations
+421 905 783 552 | +421 2 5263 6471 | stella@nds.sk | www.nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska | Children of Slovakia Foundation | Heydukova 3 | 811 08 Bratislava


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog