logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Viac miesta pre deti

30. máj 2013

Bratislava, 29.05.2013 - Nadácia pre deti Slovenska /NDS/ dnes vyhlásila výsledky  grantového programu 14. ročníka projektu verejnej zbierky Hodina deťom a odštartovala edukačnú kampaň „Viac miesta pre deti“.

Ako uviedla správkyňa nadácie Dana Rušinová, v tomto roku sa v rámci projektu Hodina deťom podporí 48 projektov celkovou sumou 191 218,21 € (viď. podrobnejšia štatistika v prílohe 1). V uplynulom 14. ročníku sa novým generálnym partnerom Hodiny deťom stala zdravotná poisťovňa Dôvera.Naša poisťovňa sa venuje firemnej filantropii dlhodobo. Snažíme sa byť aktívnymi nielen prostredníctvom realizácie zmysluplných projektov na pôde zdravotníckych zariadení, ale aj v oblasti prevencie, nakoľko práve tá má veľký vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. A keďže Hodina deťom  podporuje práve takéto projekty, naša spolupráca je celkom prirodzená,“ uviedol Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera. Na základe obojstrannej spokojnosti so vzájomnou spoluprácou sa Dôvera rozhodla, že bude v partnerstve pokračovať a podporí nadáciu aj v ďalšom ročníku Hodiny deťom.

V aktuálne prebiehajúcom 15. ročníku projektu Hodina deťom sme pripravili viaceré novinky.  „Chceme viac motivovať individuálnych i firemných darcov k tomu, aby podporovali zbierku Hodina deťom. Pripravili sme nové online prostredie, ktoré zjednoduší online prispievanie, oslovíme aj prispievateľov formou listových zásielok. Od pondelka 27.5. až do konca júna sme spustili online aukciu ponča „Hugov lampión“, ktorý uplietla pre Hodinu deťom pani Chudíková, ako súčasť osláv 89. narodením Ladislava Chudíka, dlhoročného podporovateľa Hodiny deťom. Skvalitňujeme aj naše už tradičné formy zbierania – golfový turnaj, aukciu umenia, ples, TV šou. Tradičnú zbierku v uliciach predĺžime v tomto roku na 3 dni. Jesenná kampaň sa bude niesť takisto v úplne novom duchu. Pre grantistov i pre hodnotiteľov projektov sme priniesli rovnako významnú novinku – novú online aplikáciu na riadenie grantových programov od spoločnosti Softec, ktorá výrazne uľahčuje prácu so žiadosťami a následnými podporenými projektmi. Pre nadáciu to prináša komfort univerzálnej a zároveň modulárnej aplikácie pre transparentné riadenie rôznych grantových programov. Je to tiež príklad veľmi dôležitej pomoci biznis sektora neziskovému,“ uviedla Dana Rušinová.

Druhá časť tlačovej konferencie bola venovaná aktuálnej verejnej edukačnej kampani Nadácie pre deti Slovenska, ktorú pod názvom „Viac miesta pre deti“ nadácia pripravila pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa detí. Od tohto roku si chce NDS každý rok pripomínať MDD formou takýchto kampaní zameraných na širokú verejnosť, ktoré sa budú venovať potrebám detí a mladých ľudí v tejto dobe.

Kampaň je cielená predovšetkým na rodičov, no i na širšiu verejnosť a jej zámerom je pripomenúť, že i napriek každodennému kolotoču povinností, ktorému je súčasný rodič vo svojom bežnom dni vystavený, je potrebné venovať dostatočnú aktívnu pozornosť svojmu dieťaťu každý deň, lebo len tak sa zaručí jeho harmonický osobnostný vývoj.

Vychádzajúc z vlastnej štúdie o aktuálnych potrebách detí na Slovensku z roku 2010 i z dostupných medzinárodných štatistík vyplýva, že práve nedostatok pozornosti a času kvalitne stráveného s rodičom patrí medzi jeden z najpálčivejších problémov dnešných detí a nadácia sa túto ich potrebu rozhodla pripomenúť pomocou nízkonákladovej kampane priamo v centrách miest a na internete.

V piatok, 31.5.2013 a v sobotu 1.06.2013 upúta pozornosť návštevníkov bratislavských nákupných centier Eurovea a Avion výrazný 3D pútač v podobe koláčového grafu, ktorý ich názorne upozorní, ako málo miesta v ich každodennom rozvrhu pravdepodobne aktuálne na aktivity s deťmi zostáva a následne si na internete prostredníctvom novozriadenej stránky www.viacmiestapredeti.sk (ktorá začne fungovať 31.05.2013) môžu po zadaní údajov vygenerovať svoj vlastný graf reálne kopírujúci rozloženie ich vlastného dňa a tiež získať množstvo užitočných a konkrétnych tipov, ako sa svojmu dieťaťu viac a kvalitne venovať.

Po Bratislave by sa 3D grafy mali presunúť do viacerých miest Slovenska a kampaň bude podporená aj prostredníctvom billboardov, letákov, online reklamy a výstupov v celoštátnych médiách.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať:

Soňa Čermáková Uličná, mobil: +421 (0)905 796 330, e-mail: sona@nds.sk

Jana Ridillová, mobil: +421 (0)911 702 664, e-mail: janar@nds.sk

 

Príloha 1

Hodina deťom 14.ročník v číslach:

Schválené projekty Grantového programu 14. ročníka Hodiny deťom

Výsledná tabuľka

Región

Počet projektov

Schválená suma

Princíp proporčného rozdelenia

Západné Slovensko

21

87 520,56 €

45,77 %

Stredné Slovensko

14

47 976,65 €

25,09 %

Východné Slovensko

13

55 721,00 €

29,14 %

SPOLU

48

191 218,21 €

100 %

Výsledná tabuľka

Programová oblasť

Počet projektov

Schválená suma

percentuálne vyjadrenie

DIEŤA  A JEHO RADOSTI

27

105 798,81

55,33%

DIEŤA  A JEHO STAROSTI

11

48 792,40

25,51%

DIEŤA  A JEHO ŠKOLA

8

27 033,00

14,14%

DIEŤA  A JEHO KOMUNITA

2

9 594,00

5,02%

SPOLU

48

191 218,21 €

100%

Grantový program Hodina deťom podporuje dlhodobé (celoročné) projekty a aktivity, ktoré spadajú do niektorej z nižšie uvedených kategórií týkajúcich sa života dieťaťa a jeho potrieb:

1. DIEŤA  A JEHO RADOSTI

Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.

2. DIEŤA  A JEHO STAROSTI

Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.

3. DIEŤA  A JEHO ŠKOLA

Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.

4. DIEŤA  A JEHO KOMUNITA

Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

Kampaň „Viac miesta pre deti“

Aktuálna verejná edukačná kampaň Nadácie pre deti Slovenska sa volá „Viac miesta pre deti“  a nadácia ju pripravila pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa detí.  Od tohto roku si chce NDS každý rok pripomínať MDD formou takýchto kampaní zameraných na širokú verejnosť, ktoré sa budú venovať potrebám detí a mladých ľudí v tejto dobe.

Kampaň je cielená predovšetkým na rodičov, no i na širšiu verejnosť a jej zámerom je pripomenúť, že i napriek každodennému kolotoču povinností, ktorému je súčasný rodič vo svojom bežnom dni vystavený, je potrebné venovať dostatočnú aktívnu pozornosť svojmu dieťaťu každý deň, lebo len tak sa zaručí jeho harmonický osobnostný vývoj.

Vychádzajúc z vlastnej štúdie o aktuálnych potrebách detí na Slovensku z roku 2010 i z dostupných medzinárodných štatistík vyplýva, že práve nedostatok pozornosti a času kvalitne stráveného s rodičom patrí medzi jeden z najpálčivejších problémov dnešných detí a nadácia sa túto ich potrebu rozhodla pripomenúť pomocou nízkonákladovej kampane priamo v centrách miest a na internete.

V piatok, 31.5.2013 a v sobotu 1.06.2013 upúta pozornosť návštevníkov bratislavských nákupných centier Eurovea a Avion výrazný 3D pútač v podobe koláčového grafu, ktorý ich názorne upozorní, ako málo miesta v ich každodennom rozvrhu pravdepodobne aktuálne na aktivity s deťmi zostáva a následne si na internete prostredníctvom novozriadenej stránky www.viacmiestapredeti.sk (ktorá začne fungovať 31.05.2013) môžu po zadaní údajov vygenerovať svoj vlastný graf reálne kopírujúci rozloženie ich vlastného dňa a tiež získať množstvo užitočných a konkrétnych tipov, ako sa svojmu dieťaťu viac a kvalitne venovať.

Po Bratislave by sa 3D grafy mali presunúť do viacerých miest Slovenska a kampaň bude podporená aj prostredníctvom billboardov, letákov, online reklamy a výstupov v celoštátnych médiách.

 

Príloha 2

Východiská kampane

V roku 2010 NDS realizovala prieskumnú štúdiu s názvom „Novo vynárajúce sa potreby detí na Slovensku“ (celá k dispozícii na www.nds.sk), v ktorej sa práve potreba/túžba detí tráviť viac času so svojimi rodičmi sa ocitla medzi tromi najpálčivejšími problémami/témami, o ktorých deti v prieskume hovorili. Výskum tejto témy nebol kvantitatívny, ale zo zahraničných štúdií vyplývajú údaje typu, že v rodinách, kde sú obaja rodičia zamestnaní, venujú priemerne dieťaťu len 19 min aktívnej pozornosti denne (Veľká Británia, 2006); resp. matky 13 hod a otcovia 7 hod týždenne (2011, USA) -  čo však po odrátaní víkendových dní (kedy sa rodič logicky venuje dieťaťu najviac, resp. s ním trávi kontinuálne viac hodín) dáva cez pracovný týždeň opäť len niekoľko minút času denne... 

Psychológovia sa pritom zhodujú, že práve dostatočná aktívna pozornosť rodiča (teda nielen „servis“ dieťaťu, ale pozorné počúvanie, rešpektujúca komunikácia, záujem o jeho názory a svet, aktívne spoločné trávenie voľného času...) je pre harmonický vývoj jeho osobnosti kľúčová.

Naša kampaň by chcela byť impulzom, ktorý všetkých starostlivých rodičov na túto tému upozorní a inšpiruje ich v snahe zlepšiť pomer času tráveného s vlastnými deťmi.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska (NDS), ktorú podľa prieskumu marketingovej agentúry TNS /2010/ považuje  takmer 90 % respondentov za dôveryhodnú, je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou. Je súčasťou celosvetovej siete nezávislých partnerských organizácií pre deti a mladých ľudí, ktorej iniciátorom je International Youth Foundation z USA. NDS od svojho vzniku do konca roka 2012  podporila 2 254 projektov celkovou sumou 5 970 623 €.

www.nds.sk

Hodina deťom

Hodina deťom (HD) je celoročná verejná finančná zbierka, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Prostredníctvom nej poukazuje na potreby detí a mládeže, podporuje projekty zamerané na skvalitňovanie  ich života.

www.hodinadetom.sk

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog