logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Voľme pre deti a mladých ľudí

09. november 2014

Bratislava 9.11.2014 Týždeň pred komunálnymi voľbami štartuje Nadácia pre deti Slovenska kampaň Voľme pre deti a mladých ľudí s podtitulom ...sú dôležitou súčasťou komunity. Prostredníctvom videí na sociálnych sieťach priblíži pohľady detí a mladých ľudí na voľby a ich potreby v komunite. Cez samostatnú internetovú stránku vysvetlí, prečo je dôležité zapájať deti a mladých ľudí do života v miestnej komunite a zároveň poskytne návody ako na to.

Počnúc pondelkom, Nadácia každý večer zverejní na svojich sociálnych sieťach jedno video. Deti a mladí ľudia v nich reagujú na nasledovné otázky: Čo mi chýba v našom meste / na dedine? Čo je potrebné zmeniť v meste/ na dedine, aby bolo bezpečnejšie? Čo by som odkázal/a nášmu primátorovi / starostovi? Čo by mali zmeniť dospelí na svojom správaní k deťom? Čo by som zmenil/a v škole? Videá budú zároveň umiestnené na stránke www.volby2014.nds.sk doplnené o články, ako a prečo zapájať deti a mladých ľudí do verejného života, ktoré budú taktiež pribúdať postupne počas celého týždňa.

Zapojením detí a mladých ľudí do verejného a komunitného života im pomáhame budovať vzťah k ich okoliu. Naučia sa samostatne premýšľať, vyhodnocovať situácie a rozhodovať. Tento postoj, poznatky i celkové aktívne nastavenie si potom so sebou odnášajú do dospelosti. Zároveň tým získavame neoceniteľný pohľad početnej skupiny obyvateľov na veci, ktoré by sme si bez ich upozornenia vôbec nevšimli. Dôvera detí a mladých ľudí je však krehká - veľmi rýchlo odhalia, či to s ich spoluúčasťou myslíme vážne.

Na Slovensku je približne 20% populácie detí a mladých ľudí do 18 rokov (Štatistický úrad SR), v priemere celá jedna pätina obyvateľov každého mesta alebo dediny na Slovensku. Napĺňanie potrieb detí a mladých ľudí by malo mať v samospráve rovnaké miesto ako napĺňanie potrieb dospelých. Napríklad, podľa výskumu Ústavu informácií a prognóz školstva (2010) sa až 40% žiakov základných škôl vyjadrilo, že do školy chodí celkovo nerado. Podľa štatistík toho istého úradu vlani v septembri chýbalo vyše 7550 miest v materských školách (zdroj: Pravda, D. Balážová, 21.7.2013). Približne 40% mladých ľudí sa taktiež vyjadrilo, že v ich okolí nie sú dostatočné možnosti pre voľnočasové aktivity (Výskum O. Gallo - P. Lenčo, 2008). Podľa toho istého výskumu miera zapojenia mladých ľudí do života obce priamoúmerne klesá povinnostiam, ktoré z participácie vyplývajú - mladí ľudia sú prevažne v postavení konzumentov, než partnerov.

Ako rozpoznať politika/političku v komunálnych voľbách, či to s deťmi a mladými ľuďmi myslia vážne? V Nadácii sme pripravili zoznam znakov, ktorési treba všímať a ktoré voličom pomôžu veľmi efektívne vyhodnotiť, do akej miery je kandidát/ka pripravený vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj detí a mladých ľudí ako aj na spoluprácu s nimi (zoznam uvádzame v prílohe).

V zahraničí je bežné zapájať deti a mladých ľudí do verejného života rozličným spôsobom. Našťastie, aj u nás existujú príklady dobrej praxe, kedy takáto spolupráca priniesla nový rozmer a hodnotu pre všetkých obyvateľov danej obce. Projekt mapovania bezpečnosti ciest do škôl zrealizovalo vo Zvolene občianske združenie Slatinka v roku 2011 a 2012 pričom do mapovania bezpečnosti zapojilo samotné deti. Dospelí automaticky vyhodnocujú situácie a vyhnú sa možným ohrozeniam bez toho, aby si ich uvedomili. Aj taká obyčajná vec ako výška môže častokrát zohrať obrovskú rolu. Dospelí vnímajú predmety na uliciach z inej perspektívy ako deti a to, čo deti ohrozuje, pre nich nemusí byť zjavné. Deti však, vzhľadom na svoju výšku, vedia presne povedať, že kôš alebo auto pri prechode im bráni vo výhľade pred vstupom na prechod pre chodcov. Aj takéto zistenia, precízne zakreslené na mape, spoločne s návrhmi na zlepšenie, deti prezentovali pred zodpovednými predstaviteľmi mesta.

Špecifickú pozornosť deťom a mladým ľuďom na celosvetovej úrovni venuje Dohovor o právach dieťaťa, ktorého 25. výročie prijatia si tento rok pripomíname. Dohovor v článku 12 hovorí aj o tom, že deti a mladí ľudia by mali byť spoluúčastní rozhodnutí, ktoré sa ich dotýkajú a pri prijímaní akýchkoľvek takýchto rozhodnutí by mal byť prioritne uprednostnený ich najlepší záujem. Zároveň je tu vyjadrená požiadavka sprístupniť deťom a mladým ľuďom informácie, ktoré sa ich týkajú, v primeranej podobe, t.j. v jazyku a forme, ktorým porozumejú.

Peter Lenčo, manažér advokácie a rozvoja programov Nadácie pre deti Slovenska uvádza: Investícia do detí a mladých ľudí nie je krátkodobá - v prítomnosti skvalitňuje ich život a vytvára vhodné podmienky pre ich maximálny rozvoj. Zároveň v nich vytvára pocit príslušnosť k miestnej komunite v ktorej radi zostanú žiť alebo sa do nej radi budú vracať aj v dospelosti.“

 

Kontakt: Michal Jakubčo, pr@nds.sk, 0911 702 662


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog