Partneri Komunálna poisťovňa

Komunálna poisťovňa

Prebiehajúce a plánované udalosti

21–22
máj

Workshop pre zapojenú samosprávu Nové...

Workshop v rámci projektu Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni (operačný program Efektívna verejná správa)

18–19
jún

Školenie a pracovné stretnutie koordinátorov v samosprávach...

Školenie v Lučenci v rámci projektu Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni (operačný program Efektívna verejná správa).

24.
marec

Prijímanie nominácií na ocenenie Komunity...

29–30
máj

Workshop pre zapojenú samosprávu Zvolen

Workshop v rámci projektu Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni (operačný program Efektívna verejná správa)