Partneri Nadácia Slovenskej sporitelne

Nadácia Slovenskej sporitelne

Prebiehajúce a plánované udalosti

25.–31.
marec

Global Money Week

11–12
jún

Študentská konferencia

Konferencia v Bratsilave v rámci projektu Poznaj svoje peniaze.