Prijímanie nominácií na ocenenie Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom