Školenie a pracovné stretnutie koordinátorov v samosprávach a ich spolupracovníkov – mikrotímov