Stretnutie mikrotímov v Nových Zámkoch

Aktivita v rámci projektu Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.