Programy BUS Rozvoj zručností pre nezávislý život

BUS Rozvoj zručností pre nezávislý život

Integrácia mladých ľudí zo znevýhodnených komunít do spoločnosti.

Dokumenty

Partneri

K tomuto programu nie je priradený žiaden partner.

Prebiehajúce a plánované udalosti

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.