Vyhlasujeme 5. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Cieľom programu je vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách.

Viac ➞