Ako Viedeň zlepšuje verejné priestory pre deti

Viedeň vo svojom Pláne mestského rozvoja do roku 2025 pamätá aj na deti a mladých ľudí.

Viac ➞