Zápisky z konferencie Počítame s deťmi!

Prejdite si s nami inšpiratívne myšlienky a dobré príklady z praxe, ktoré zazneli na konferencii s témou deti a mladí ľudia v samospráve.

Viac ➞

Publikácia: TU SME – nástroje a metódy pre participáciu detí

14. apríla 2020

Sprievodca, ktorý má pomôcť zapájaniu detí do spolurozhodovania o veciach, ktoré sa ich dotýkajú.

Viac ➞

Ako sa rozprávať s deťmi a mladými ľuďmi o koronavíruse

16. marca 2020

Predstavujeme prehľad odporúčaní ako o tejto téme s deťmi a mladými ľuďmi hovoriť.

Viac ➞

Ako budovať a udržať kvalitný systém pre voľný čas

28. februára 2020

Čo je dôležité v budovaní systému podpory programov voľného času pre deti a mladých ľudí na úrovni mesta a obce.

Viac ➞

Koalícia pre skutočnú hru – rekultivácia hry v meste

21. februára 2020

Mestá poskytujú rozličné príležitosti pre naplnenie rozvojového potenciálu detí prostredníctvom hry.

Viac ➞

Efektívnosť programov vo voľnom čase detí a mladých ľudí

2. januára 2020

Výskumné zistenia, ktoré poukazujú na to, aké atribúty by mali mať kvalitné programy pre deti a mladých ľudí v ich voľnom čase.

Viac ➞

Index metód pre participáciu v komunite II

16. decembra 2019

Prehľad metód podporujúcich participáciu v komunite podľa stupňa zaangažovanosti občanov.

Viac ➞

Index metód pre participáciu v komunite I

5. decembra 2019

Prehľad metód podporujúcich participáciu v komunite podľa stupňa zaangažovanosti občanov.

Viac ➞

Zápisky z konferencie
Architektúra deťom II

24. novembra 2019

Ďalšie podnety a postrehy z konferencie Architektúra deťom.

Viac ➞

Zápisky z konferencie
Architektúra deťom I

1. novembra 2019

Hlavným mottom konferencie bolo: „Uvoľnite deťom krídla!“

Viac ➞