Zápisky z konferencie Počítame s deťmi!

Prejdite si s nami inšpiratívne myšlienky a dobré príklady z praxe, ktoré zazneli na konferencii s témou deti a mladí ľudia v samospráve.

Viac ➞

Príručka: Možnosti rozvíjania finančnej gramotnosti u detí predškolského veku

29. novembra 2018

Väčšina psychológov odporúča venovať pozornosť téme peňazí už od útleho detstva, kedy deti začínajú vnímať peniaze.

Viac ➞

Voľby pre deti a mladých ľudí I

3. novembra 2018

Skúsenosti v programe Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom ukazujú, že zlepšovaním kvality života detí a mladých ľudí sa zlepšuje život všetkých členov komunity a samosprávy. Berme ich hlas vážne.

Viac ➞

Politika ochrany detí a mladých ľudí Nadácie pre deti Slovenska

4. septembra 2017

Nadácia pre deti Slovenska vytvorila Politiku ochrany detí a mladých ľudí – je vyjadrením nášho záväzku voči deťom a mladým ľuďom zabezpečiť pre nich bezpečné prostredie a podmienky pre ich zdravý rozvoj.

Viac ➞