Programy Grantový program Cloetta

Grantový program Cloetta

Pomoc pri riešení problémov detí a mladých ľudí v Levickom okrese.

Detský fond Cloetta je pokračovaním Detského fondu Leaf, nadačného fondu, ktorý spoločnosť Leaf zriadila 1. novembra 2007 pri Nadácii pre deti Slovenska. Spoločnosť Cloetta Slovakia sleduje a aj pomáha riešiť problémy detí a mladých ľudí v Levickom okrese.

Čo je naším cieľom?

  • zvýšiť kvalitu života a zdravia detí a mladých ľudí;
  • zlepšiť vzdelanosť detí a mladých ľudí;
  • vytvoriť podmienky pre pravidelnú systematickú prácu s deťmi a mladými ľuďmi;
  • podnietiť spoluprácu medzi organizáciami a inštitúciami z rôznych sektorov v komunite, ktoré spájajú svoj potenciál v prospech detí a mladých ľudí;
  • podporiť dlhodobé zmeny, ktoré aj v budúcnosti pozitívne ovplyvnia deti a mladých ľudí.

Ako pomáhame?

Podporujeme rozvoj správnych postojov a návykov v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu u detí a mladých ľudí. Podporujeme budovanie schopností a zručností, ktoré podporujú integráciu detí a mladých ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, rozvoj vedomostí, schopností a zručností, ktoré prispievajú k ich ľahšiemu a plynulejšiemu začleňovaniu do pracovného procesu a rozširovanie vedomostí, schopností a zručností mladých ľudí, pracujúcich v organizáciách pre prácu s deťmi.

Podporujeme kvalitné a zmysluplné trávenie voľného času organizovaným aj neorganizovaným skupinám detí a mladých ľudí s dôrazom na ich bezpečnosť.

Pre koho je náš program určený?

  • deti a mladí ľudia do 30 rokov;
  • deti a mladí ľudia so špecifickými potrebami (zdravotne, sociálne, etnicky znevýhodnené, nadané deti);
  • deti a mladí ľudia v krízovej situácii (týrané, zanedbávané, bez rodičov, deti utečencov, migrantov);
  • dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia).

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.