Programy Grantový program Dôvera

Grantový program Dôvera

Zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života.

Ako pomáhame?

  • podporujeme aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
  • podporujeme zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psychosociálnej starostlivosti o pacientov,
  • podporujeme vzdelávanie a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti,
  • podporujeme zútulňovanie (humanizáciu) prostredia zdravotníckych zariadení,
  • podporujeme prevenciu, aktívne športovanie a zdravý životného štýl.

Kto môže požiadať o grant?

  • deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii).
  • dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, lekári, zdravotnícky personál, iní odborníci).
Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže, Levice

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.