Programy Škola inkluzionistov

Škola inkluzionistov

Podpora inkluzívneho vzdelávania so zdravotným znevýhodnením.

Prejsť na web programu ➞

Škola inkluzionistov je program Nadácie pre deti Slovenska, ktorý je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni základných škôl. Prajeme si, aby školy dokázali pracovať s rozmanitosťou svojich žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné obmedzenia. Na Slovensku je viac ako 55-tisíc detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, no ani nie polovica z nich navštevuje bežné základné školy so svojimi zdravými rovesníkmi. Hoci sa o ich potrebách začlenenia do bežného života hovorí roky, vysoký počet detí vzdelávaných v špeciálnych školách a triedach, oddelene od svojich rovesníkov, patrí na prvé miesto v rámci všetkých krajín Európskej únie. Prvé miesto, na ktoré nie je dôvod byť hrdý.

Preto je hlavným cieľom projektu podporiť prostredníctvom grantovo-vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov základné školy z celého Slovenska, aby v maximálne možnej miere dokázali prispôsobiť vzdelávacie podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám všetkých detí v škole, v triede i v kolektíve, ale najmä, aby ich do svojej školy dokázali prijať.

Program zahŕňa

 • intenzívny vzdelávací program
 • 6 regionálnych konzultantov/konzultantiek na podporu Vás a Vašej školy na ceste k inklúzii
 • spoluprácu so skúseným odborným tímom počas celej doby trvania programu
 • sieťovanie podobne zmýšľajúcich kolegov z celého Slovenska
 • finančný grant na projekt na podporu inkluzívneho vzdelávania na Vašej škole

Projekt má niekoľko ďalších čiastkových cieľov

 • poradenstvo pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením,
 • podpora a posilnenie celospoločenskej diskusie o inklúzií,
 • advokačná požiadavka na zmenu v systéme slovenského školstva

Úspešná implementácia inkluzívneho vzdelávania však závisí od mnohých faktorov.

Budeme sa snažiť o to, aby

 • deti so zdravotným znevýhodnením mohli vždy, keď je to možné, navštevovať bežné školy,
 • štát našiel vôľu a zvýšil finančné aj personálne kapacity na podporu inklúzie v školstve,
 • školy disponovali dostatočným počtom pro-inkluzívne naladených učiteľov a rovnako odborníkov schopných pracovať v skupine detí s rôznymi potrebami,
 • rodičia, asistenti, učitelia a špeciálni pedagógovia zdieľali svoje skúsenosti, nápady a problémy prostredníctvom otvorených informačných platforiem,
 • sa spoločnosť zbavila predsudkov voči inakosti

Program je určený pre

 • učiteľky a učiteľov základných škôl prvého aj druhého stupňa
 • riaditeľky a riaditeľov základných škôl prvého a druhého stupňa
 • asistentky a asistentov učiteľov základných škôl prvého a druhého stupňa

Partnerom programu je Koalícia pre deti Slovenska.

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.