Programy Športujem rád a bezpečne

Športujem rád a bezpečne

Podpora nesúťažného športovania a pohybu, prevencie úrazov.

Športujem rád a bezpečne je grantový program nadačného fondu Deti v bezpečí. Od roku 2015 je jeho zriaďovateľom poisťovňa KOOPERATIVA.

Program podporuje projekty zamerané na nesúťažné športovanie a pohyb detí a mladých ľudí a prevenciu úrazov.

CHAmPIoN CLUB, Dubnica nad Váhom

Témy programu

  • podpora nesúťažného športovania detí a mladých ľudí, ktoré vychádza z vnútornej motivácie a pre radosť z prirodzeného pohybu
  • rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a mladých ľudí, vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách (športe)
  • zvyšovanie povedomia o bezpečnosti pri športovaní a prevencia vzniku úrazov pri pohybových aktivitách detí a mladých ľudí
  • aktívne zapájanie detí, mladých ľudí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie

Pre koho je program určený?

  • deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
  • dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita)

Tu si môžete pozrieť realizované projekty.

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.