RCPU / Kontakt

Aneta Chlebničanová, riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov Banská Bystrica – Brezno

aneta@nds.sk

Lucia Skokanová, mentorkaRegionálneho centra podpory učiteľov Banská Bystrica – Brezno

lucia.skokanova@nds.sk


Vznik a financovanie

Vznik regionálnych centier na podporu učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s regionálnymi partnermi vo všetkých regiónoch Slovenska.

Fungovanie regionálnych centier bude v rokoch 2022 – 2025 finančne zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komponent 7, Reforma 1).