RCPU / Mentoring

Mentoring

Súčasťou aktivít centier podpory učiteľov je mentoring pre pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankyne základných škôl. V našom centre aktuálne pracuje sedem profesionálnych mentoriek a dvaja profesionálni mentori s viacročnou pedagogickou alebo odbornou praxou.

Čo je to mentoring

V našom programe mentoring definujeme ako vzťah dôvery, v ktorom jeden človek sprevádza a podporuje iného človeka v procese premeny na úrovni jeho/jej správania a zručností, ale aj presvedčení a postojov. Stavia na silných stránkach mentorovaného/mentorovanej a vyváženou mierou mu/jej poskytuje podporu i výzvy potrebné pre ďalší rast.

Čo mentoring nie je:

  • nástroj na nápravu iných ľudí,
  • terapia – mentoring je zameraný na budúcnosť, nie na minulosť,
  • hospitácia – súčasťou mentoringu môže byť aj návšteva vyučovacích hodín, nie však s cieľom hodnotiť prácu zamestnanca alebo zamestnankyne školy, ale pomôcť odhaliť im ich potenciál

Záleží nám na vašej spokojnosti vo vašej práci.


V prípade záujmu o mentoring vyplňte formulár a my sa vám ozveme.

Ďakujeme.


Vznik a financovanie RCPU

Vznik Regionálneho centra podpory učiteľov iniciovalo ešte Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (od 1. februára 2024 pod názvom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže) ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s partnermi vo viacerých regiónoch Slovenska.

Fungovanie regionálnych centier bude v rokoch 2022 – 2025 finančne zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komponent 7, Reforma 1).