2% Z DANE: Dospelí v školách, ktoré formujú naše deti, tiež potrebujú rásť. Darujte 2% z dane na ich vzdelávanie

V školách potrebujeme zmeniť prístup k výučbe aj k samotným deťom a mladým ľuďom. Dokazujú to aj žalostné výsledky testov PISA. Cieľom našich akreditovaných vzdelávacích programov pre školy je meniť prístup k začleňovaniu všetkých detí do procesu vzdelávania – od materských škôl po základné školy.

Mnohé školy však nemajú prostriedky na odborný a osobnostný rozvoj svojich učiteľov, učiteliek, odborníkov či odborníčok. Ich ďalšie vzdelávanie tak môžete podporiť práve vy – darujte 2% z dane na ich ďalšie vzdelávanie.

Vaše 2% nám umožnia ponúknuť školám vzdelávanie zadarmo.

Koľko stojí akreditované vzdelávanie?

 • 3 000 € – toľko stojí ročný vzdelávací program (50 hodín) pre 20 učiteľov a učiteliek z jednej školy
 • 150 € – toľko stojí 50-hodinové vzdelávanie jednej učiteľky alebo učiteľa
 • 3 € – toľko stojí 1 hodina vzdelávania v rámci ročného programu pre jedného učiteľa alebo učiteľku
 • 40 € – toľko stojí 5-hodinový vzdelávací kurz pre jednotlivcov zo škôl
 • Celú ponuku nášho akreditovaného inovačného a akreditovaného aktualizačného vzdelávania pre školy nájdete TU.

Údaje o nás ako o prijímateľovi 2%:

 • obchodné meno (názov): Nadácia pre deti Slovenska
 • IČO: 31753833 (v tlačive je potrebné zarovnať ho sprava)
 • právna forma: nadácia
 • sídlo: Heydukova 3
 • obec: Bratislava
 • PSČ: 811 08 

Ako darovať 2 percentá?

Postup poukázania 2 % pre fyzické osoby (zamestnanci a zamestnankyne)

 • Do 15.2.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2023 a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2023. 
 • Z tohto potvrdenia si určite sami, alebo pomocou vášho zamestnávateľa, dátum zaplatenia dane a:

  a) 2 % z vašej zaplatenej dane,

  b) alebo 3 % v prípade, že ste v minulom roku odpracovali 40 hodín ako dobrovoľník a máte Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. To získate od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.
 • Výslednú sumu (2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane) napíšte do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Predvyplnené tlačivo s údajmi našej Nadácie pre deti Slovenska si môžete stiahnuť TU.

 • Obe tlačivá, teda Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby doručte na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska do 30. apríla 2024.

Podpora od fyzickej osoby prostredníctvom daňového priznania pre fyzické osoby

V prípade, že nie ste zamestnanec/zamestnankyňa a sami si podávate daňové priznanie pre fyzické osoby, výslednú sumu (2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane) napíšte do uvedených kolóniek na tlačive pre daňové priznanie spolu s údajmi o prijímateľovi vašich 2 %. Riadne vyplnené daňové priznanie potom doručte na príslušný daňový úrad do 31. marca 2024 (respektíve do 2. apríla 2024).


Postup poukázania 2 % pre právnické osoby (SZČO alebo firmy)

Dôležité:

 • Ak právnická osoba v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024, t.j do 31.03.2024, NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi 2 %), tak môže poukázať iba 1,0 % z dane.
 • Ak právnická osoba v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024, t.j do 31.03.2024, DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi 2 %), tak môže poukázať 2 % z dane.
 • Vypočítajte si vaše 1 % (alebo 2 %) z daní z príjmov právnickej osoby za rok 2023. Z výslednej sumy môžete v prospech nadácie poukázať aj menej ako 1 % (alebo 2 %). Podmienkou je minimálna suma 8 eur na jedného prijímateľa.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2024 (respektíve do 2. apríla 2024) na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

Máte nejaké otázky k 2 %? Radi Vám pomôžeme.

Ozvite sa našej finančnej riaditeľke Gabike Zúbrikovej na gabika@nds.sk alebo zavolajte na 02/ 52 63 64 71.


Ako nám ešte môžete pomôcť?

Staňte sa našim pravidelným darcom alebo darkyňou. Pravidelná podpora je tá najdôležitejšia. Vďaka nej dokážeme naše aktivity lepšie plánovať – efektívne a dlhodobo. Výšku svojho pravidelného daru môžete kedykoľvek zmeniť. My vás budeme pravidelne informovať o tom, ako sme váš dar využili.

CHCEM SA STAŤ PRAVIDELNÝM DARCOM/DARKYŇOU


Inkluzívne vzdelávanie v číslach: Čo všetko sa nám podarilo v roku 2023?