3. ročník grantového programu Bojovníci za zdravie pre organizácie je už spustený

Žiadosť o grant môže podať každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na Slovensku bez ohľadu na to, či má uzavretú zmluvu so zdravotnou poisťovňou Dôvera.

Od 5. októbra do 10. novembra môžu o finančnú podporu Bojovníci za zdravie opäť požiadať aj právnické osoby. Zdravotná poisťovňa Dôvera totiž otvorila 3. ročník grantového programu Bojovníci za zdravie pre organizácie. V zdravotnej poisťovni Dôvera tak pomáhajú nielen svojim poistencom, ale aj inštitúciám, ktoré sa o pacientov starajú – nemocniciam, zdravotníckym zariadeniam, liečebniam, hospicom alebo záchrannej zdravotnej službe.

Zdravotná poisťovňa Dôvera už finančne podporila napríklad renováciu stacionára pre onkologických pacientov v topoľčianskej nemocnici, nový rehabilitačný park pre dlhodobo chorých pacientov v Lehniciach, ale aj rekonštrukcie pediatrických oddelení v rôznych kútoch Slovenska.

Ak máte podobne dobré nápady, požiadajte o grant do výšky 20 tisíc eur do 10. novembra aj vy.

  • Kto už získal finančnú podporu z grantu Bojovníci za zdravie pre organizácie? Prečítajte si TU.

Kto môže požiadať o grant

O grant Bojovníci za zdravie pre organizácie môžu požiadať všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na Slovensku, ktorých náplňou je starostlivosť o pacientov. Všetci sú dôležitou súčasťou liečebného procesu a aj vďaka nim môžu pacienti uspieť v boji za lepšie zdravie.

  • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti: zdravotnícke zariadenia, polikliniky, nemocnice, ambulancie, kúpele a liečebne, záchranné zdravotné služby, domy ošetrovateľskej služby a hospice, lekárne či laboratóriá

Ako vyzerá hodnotenie žiadostí

Projektové žiadosti vyhodnotí v prvom kole odborná komisia zložená zo zástupcov zdravotnej poisťovne, zdravotníckych novinárov a lekárov. V druhom kole žiadosti posúdia zástupcovia z Nadácie pre deti Slovenska, ktorá má ako garant programu s pomocou a transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 30 rokov skúseností.

Dôležité dátumy

  • Podávanie žiadostí: 6.10.2022 – 10.11.2022
  • Hodnotenie žiadostí: 11.11.2022 – 31.12.2022
  • Vyhlásenie výsledkov: 9.11.2023 – 13.1.2023
  • Vyplatenie príspevkov: 14.1.2023 – 31.1.2023
  • Realizácia žiadostí: 1.10.2022 – 31.12.2023
  • Vyúčtovanie príspevkov: najneskôr do 30.3.2024

Kde požiadať o grant

O grant môžete od 6. októbra 2022 požiadať na webovej stránke zdravotnej poisťovne Dôvera: https://www.dovera.sk/grant/