Dobročinný ples v opere pomôže rozvoju inkluzívneho vzdelávania

Devätnásty ročník dobročinného Plesu v opere opätovne potvrdil svoj významný charitatívny rozmer. Výťažok v celkovej hodnote až 270 486 eur bude v plnej výške použitý na naplnenie dobročinného poslania, ktorým je po druhýkrát podpora inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. 

Dobročinný Ples v opere už desať rokov prispieva k pozitívnym zmenám v spoločnosti. Počas tohto obdobia si vybudoval postavenie jedného z najväčších charitatívnych podujatí na Slovensku. Štedrosť hostí a ich ochota pomáhať spojená so záujmom o dobročinné poslanie každým rokom stúpa, čoho dôkazom je aj  výška výťažku, ktorá v rámci 19. ročníka Plesu v opere dosiahla rekordnú hodnotu 270 486  eur„Sme úprimne radi, že tento rok sa nám spolu  podarilo prispieť na dobrú vec najvyššou sumou za celé desaťročie dobročinnosti. Bez podpory našich vzácnych hostí a ich štedrosti by to nebolo možné, preto všetkým patrí naša úprimná vďaka,“ uviedla  riaditeľka Plesu v opere Andrea Cocherová, ktorá slávnostne odovzdala symbolický šek Koalícii pre deti Slovensko a Nadácii pre deti Slovenska.

Výťažok z 19. ročníka Plesu v opere v plnej výške využijú mimovládne neziskové organizácie Nadácia pre deti Slovenska a Koalícia pre deti Slovensko na rozvoj programu, ktorý prispeje k zlepšeniu a rozšíreniu možností vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. „Sme veľmi milo prekvapení zo sumy výťažku, ktorý sa podarilo v tomto roku vyzbierať. Ďakujeme Plesu v opere a predovšetkým hosťom a podporovateľom za ich štedrosť a záujem. Sme nesmierne potešení, že téma inkluzívneho vzdelávania rezonuje a opätovne našla u hostí Plesu v opere tak veľkú odozvu,“ povedal Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

„Vďaka vyzbieraným financiám mohli byť pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska spustené projekty, v rámci ktorých je na školách s pomocou regionálnych odborných konzultantiek vytvorený priestor na rozvoj vzdelávania, ktoré rešpektuje individuálne potreby všetkých detí. Cieľom je, aby školy dokázali pracovať s rozmanitosťou svojich žiakov, aby dokázali prispôsobiť vzdelávacie podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám detí a vytvoriť tak v triedach pozitívnu atmosféru spolupráce a prijatia bez rozdielu,“ doplnil Ondrej Gallo.  

Desaťročie dobročinnosti 

„Ples v opere je skvelou možnosťou ako pomáhať a sme radi, že dobročinné poslanie plesu sa podarilo za 10 rokov dostať do takých rozmerov, že dokážeme podporiť naozaj veľké projekty, ktoré majú potenciál zlepšiť život v našej krajine,“ vysvetľuje Pavol Lančarič.  Vďaka štedrej pomoci hostí sa tak za uplynulú dekádu podarilo podporiť vznik a prevádzku troch centier včasnej intervencie, zakúpiť prístroje a vybavenie pre Detské kardiocentrum, pomôcť šiestim perinatologickým centrám, štyrom detským klinikám anestéziológie a intenzívnej medicíny či prispieť na kultúrne podujatia pre zdravotne hendikepovaných spoluobčanov a ľudí zo sociálne slabších pomerov. V neposlednom rade mohol vďaka výťažku z 18. ročníka dobročinného Plesu v opere vzniknúť program, ktorý podporuje inkluzívne vzdelávanie.

„Mám tú česť hovoriť o významnom míľniku, ktorý Ples v opere dosiahol práve v tento jubilejný desiaty rok, kedy ho sprevádza prívlastok dobročinný. Vďaka výťažku z tohtoročného Plesu v opere sa nám totiž podarilo prekročiť hranicu dvoch miliónov eur, ktoré mohli v plnej výške putovať na podporu spomínaných projektov a aktivít,“ prezradil s hrdosťou Pavol Lančarič.

Odovzdávania symbolického šeku a oslavy prekročenia významnej hranice 2 miliónov eur sa zúčastnila aj Terézia Drdulová, ktorá denne pracuje s deťmi so zdravotným znevýhodnením a ich rodinami a tento rok sa zhostila významnej úlohy úderu na gong. „Šťastie detí s postihnutím máme v rukách my – zdraví. Je dobré separovať čokoľvek, avšak nie deti. Dobre nastavené spoločné vzdelávanie detí nikoho o šťastie neoberie. Práve naopak – prispeje k budovaniu spoločnosti, v ktorej  partnerský prístup bude výhrou pre väčšinu z nás. Dobročinný rozmer Plesu v opere vnímam ako kľúč k tej časti spoločnosti, ktorá sa prirodzene nestretne s touto problematikou, avšak môže veľa ovplyvniť. Čaká na to množstvo konkrétnych slovenských detí a ich rodín,“ povedala špeciálna pedagogička azakladateľka Slovenskej spoločnosti pre spina bifida a/alebo hydrocefalus Terézia Drdulová.

ODOVZDANIE ŠEKU: Zľava: Pavol Lančarič, zástupca hostiteľa Plesu v opere a Generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko, Eva Bláhová, profesorka operného spevu,  členka Čestného plesového výboru, Emília Vášáryová, ambasádorka dobročinného poslania Plesu v opere a členka Čestného plesového výboru, Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere, Terézia Drdulová, Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus, Koalícia pre deti Slovensko, Mariana Kováčová, Koalícia pre deti Slovensko,  Elena Kohútiková, prvá žena slovenského bankovníctva, členka Čestného plesového výboru, Dominik Drdúl, podporovateľ dobročinného zámeru Plesu v opere, Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2016/2017, Masha Orogváni, konzultantka projektu Škola inkluzionistov, Ondrej Gallo, riediteľ Nadácie pre deti Slovenska. 

 O dobročinnom Plese v opere

Ples v opere začal písať svoju históriu v roku 2001. Dnes predstavuje nielen spojenie spoločenskej elegancie, vysokého kultúrneho zážitku, ale neodmysliteľne k nemu patrí aj jeho dobročinné poslanie. Od roku 2010 dobročinný Ples v opere vďaka štedrosti svojich hostí a podporovateľov rozdelil viac ako 2 milióny eur. Ples v opere našiel svoje miesto v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorá sa spája s vrcholnými umeleckými aj spoločenskými podujatiami. Každoročne ho poctia svojou prítomnosťou významné osobnosti spoločenského, kultúrneho aj hospodárskeho života.

O Nadácii pre deti Slovenska                           

Nadácia pre deti Slovenska je  mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Podporuje deti a mladých prostredníctvom grantových a vzdelávacích programov už 23 rokov.

 O Koalícii pre deti Slovensko                                                                                 

Poslaním je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov. Koalícia pre deti Slovensko i jej členské organizácie sa vo svojej činnosti riadia princípmi Dohovoru o právach dieťaťa, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov.

O spoločnosti Orange Slovensko                                                             

 Orange je vedúcou telekomunikačnou spoločnosťou a najväčším mobilným operátorom na Slovensku. K 30. 6. 2018 evidoval 2,796 mil. zákazníkov v mobilnej sieti  a 194 000 zákazníkov pevného internetu a digitálnej televízie. Poskytuje mobilné hlasové a dátové služby, pevný internet a televíziu. Našim zákazníkom umožňujeme, aby mohli každý deň ostať v spojení s tým, čo je pre nich v živote a v práci podstatné a dôležité. Orange Slovensko je už viac ako 20 rokov lídrom v oblasti CSR a taktiež firemnej filantropie, ktorú zastrešuje prostredníctvom Nadácie Orange. Tá je podľa prieskumov verejnosti najdôveryhodnejšou firemnou nadáciou na Slovensku.

Ďalšie informácie:

Šema Satkeová, tel. (+421) 915 423 944, sema.satkeova@neo.sk