Čo sa podarilo v Banskej Bystrici

Ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom pre mestskú časť Fončorda v Banskej Bystrici bolo ocenením práce viacerých organizácií, ktoré v nej fungujú v oblasti komunitnej práce s deťmi a mladými ľuďmi, ale aj s dospelými, seniormi, znevýhodnenými skupinami. Súčasťou ocenenia bol aj finančný dar vo výške 3000 eur na rozvoj aktivít s deťmi a mladými ľuďmi. Tento si jednotlivé organizácie rovnomerne rozdelili. Prinášame vám stručný prehľad toho, čo sa im v uplynulom roku podarilo:

OZ Zelená Fončorda 

Občianske združenie uskutočnilo stretnutie so žiakmi ZŠ Spojová, ktorá sa nachádza v blízkosti verejného priestoru, kde je združenie najaktívnejšie. Na otázku, ako by deti najradšej využili získané financie sa väčšina detí vyjadrila, že by radi získali nové stolnotenisové stoly do športového areálu školy, kde práve prebiehala rekonštrukcia. Nové stoly sú žiakom k dispozícií od septembra 2018. Zároveň bude na jar 2019 ešte uskutočnené spoločné slávnostné otvorenie obnoveného areálu a pizza deň, ktorý si deti samé vymysleli.

Komunitné centrum Fončorda a OZ Kompas – centrum rozvoja 

Projekt Chyť úsmev do dlaní sa venoval skrášleniu Domova sociálnych služieb Senium na našom sídlisku. Boli doň zapojení predovšetkým deti a mladí ľudia zo ZŠ Moskovská a pre túto myšlienku sa im podarilo nadchnúť a získať aj ďalšie deti a mladých ľudí z Banskej Bystrice. V rámci tohto projektu si deti a mladí ľudia vyskúšali čo to znamená zorganizovať výstavu. Naučili sa, že to nie je také jednoduché a treba usilovne prejsť celým projektovým cyklom. Stali sa z nich plánovači, organizátori, propagátori, kurátori, fotografi, nákupcovia, teda doslova manažéri. 

Tento projekt spojil mnohých, myšlienka oslovila aj partnerov, s ktorými sme predtým ani nepočítali a ich vstup do projektu bol prínosom. Pekná spolupráca vznikla aj s Univerzitou tretieho veku UMB v BB, odbor Výtvarná výchova, kde seniori robili mentorov maľujúcim deťom. Zapojili sa jednotlivci i celé kolektívy. Deti a mladí ľudia sa pri kreslení obrázkov podučili mnohým praktickým kreatívnym zručnostiam. 221 prác vystavených v DSS je dôkazom, že nielen nám, organizátorom, na téme záležalo.  

Projekt ako taký zaujal aj zriaďovateľa DSS – p. župan Lunter nad ním prijal záštitu a zúčastnil sa osobne so svojim tímom aj vernisáže, ktorá sa mu veľmi páčila. Príjemným prekvapením pre deti a mladých ľudí bola nominácia ich projektu na ocenenie Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici – „Srdce na dlani 2018“.

Bubble Day – Deň  Bublín je prvý bublinový projekt, ktorý dodnes vyčaroval desaťtisícky úsmevov na tvárach detí, mladých ľudí, rodičov či starých rodičov. Vďaka nemu viac než sto dobrovoľníkov po celom Slovensku vytvára neopakovateľný deň na námestiach svojich miest či iných verejných priestranstvách. Je to jediný projekt tohto druhu, na ktorom spolupracuje viacero dobrovoľníkov z viacerých miest, ktorým nie je ľahostajná atmosféra okolo seba a túžia po zmene.

Cieľom podujatia je jednoduchá, no za to vzácna myšlienka darovania nadšenia, radosti a úsmevu na perách svojmu okoliu. Predstavuje spôsob ako sa na pár minút opäť vrátiť k svojmu detstvu v spoločnosti svojich priateľov a známych. Už po tretíkrát sa miestom stretnutia a bubliniek stalo Komunitné centrum Fončorda. Podujatie bolo prepojené so sídliskovým programom – piknikom a tvorivými dielňami, a tiež speváckym vystúpením Mateja Bartka, finalistu Superstar.  Zúčastnili sa ho všetci obyvatelia a návštevníci sídlíska bez ohľadu na schopnosti (so zdravotným znevýhodnením i bez) a sociálne zázemie. 

Slovak Freerun Family

Banskobystrickí parkouristi sa dobrovoľne venujú deťom a mladým ľuďom, ktorí majú záujem o tento druh pohybu. Organizujú každodenné bezplatné tréningy  počas celého roka. Finančný príspevok z Ocenenia Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom bol využitý na prenájom telocvične v ZŠ Narnia tak, aby  mohli deti a mladí ľudia trénovať aj počas zimných mesiacov, keď nie sú vhodné podmienky na tréningy vonku.

OZ Mládežníci

Občianske združenie Mládežníci zastrešuje hlavne aktivity otcov so synmi. Spoločne zrekonštruovali športové ihrisko z príspevku participatívneho rozpočtu mesta a vo svojej komunite organizujú pravidelné podujatia pre rodiny s deťmi. Príspevok z ocenenia využili na prenájom haly zimného štadióna na hokejové stretnutia otcov s deťmi počas zimných mesiacov na prelome rokov 2018/2019. 

Program Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom realizujeme v partnerstve a s finančnou podporou KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group.