Cyborgovia z detských izieb nezabúdajú. Rodičia áno.

Začiatkom decembra sme v Bratislave usporiadali konferenciu Cyborgovia z detskej izby. Jej cieľom bolo bez predsudkov a paniky diskutovať o zmenách, ktoré v životoch detí a mladých ľudí facilitujú technológie, predstaviť iniciatívy, ktoré na tieto zmeny reagujú, cielia svoje aktivity k online deťom a mladým ľuďom, zmysluplne prepájajú realitu s virtualitou a tieto iniciatívy sieťovať, podporiť tvorbu partnerstiev v existujúcich projektoch.

Konferencia bola jedinečná z viacerých uhlov pohľadu. No najokatejším špecifikom bola účasť mladých ľudí medzi rečníkmi konferencie. „Digitálni domorodci“, skupina mladých ľudí z rovnomenného projktu Nadácie pre deti Slovenska, predstavila účastníkom zistenia zo svojho projektu, v ktorom sa podujali zdieľať svoj svet s dospelými. Ich cieľom bolo priniesť porozumenie medzi dospelých a mladých ľudí v otázkach používania technológií. Ako sami zistili, dospelí sú často z technológií zmätení a majú z nich strach, pretože im nerozumenjú. Navyše sa za mladých – či už sú tú žiaci, alebo vlastné deti – cítia zodpovední. „Náš projekt prináša dospelým úľavu v tom, že sa im snažíme vysvetliť, že oni nie sú tí, od ktorých sa čaká, že prinesú na počkanie hotové riešenia bezpečnosti, nadmerného trávenia času na internete a iných negatívnych javov. Snažili sme sa im vysvetliť, že také riešenia ani neexistujú. Namiesto toho očakávame, že budú rozumieť našim potrebám a pokúsia sa ich efektívnejšie napĺňať.“, hovorí Kaja (17) z projektu Digitálni domorodci učia dospelých o svojom svete.

Príspevky rečníkov vytvorili zaujímavú mozaiku prístupov k online svetu. Pohybovali sa na škále od „hardcore“ programovania a hier až po iniciatívy, ktoré ponúkajú deťom namiesto technológií zážitky v prírode.

Aj keď naša konferencia ovplyvnila asi len veľmi úzky okruh dospelých, tešíme sa, že jej záverom je potvrdená hypotéza, s ktorou sme celé podujatie pripravovali:

„Aby technológie deťom a mladým ľuďom pomáhali, musia byť v ich životoch zmysluplne prepojené s reálnym svetom.“

Realizáciu konferencie podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Iuventa.