Ďalší ročník European Money Quiz je tu!

V rámci aktivít počas Global Money Week 2020 Vám opäť ponúkame možnosť zapojiť sa s celou triedou do medzinárodného kvízu finančnej gramotnosti.

Čo je Európsky kvíz o financiách (EMQ)?

Európsky kvíz o peniazoch je medzinárodná aktivita zameraná na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15 ročných žiakov a študentov. Je súčasťou Európskeho týždňa financií.  Národné kolo sa uskutoční v stredu 25. marca 2020 v čase od 11:00 do 11:45 hod.

Kvíz bude online prostredníctvom www.youtube.com. Slovenské národné kolo organizuje Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

Zúčastniť sa ho môže celá trieda, ale môžete vytvoriť aj viacej tímov z triedy alebo jeden tím z viacerých tried.

Prečo sa zapojiť?

Kvíz je o tímovej spolupráci, vedomostiach a zručnostiach priamo na vašej škole. Žiaci si overia svoje znalosti z rôznych oblastí napr. z finančnej gramotnosti, digitálnej bezpečnosti, matematiky… Získajú nové zážitky zo spolupráce v tíme  ale aj nové informácie z týchto oblastí.

Čo získa víťazný tím

Zástupcovia prvého tímu po prvý raz postupujú do európskeho kola do Bruselu.  Prvé 3 úspešné tímy národného kola získajú zaujímavú finančnú odmenu.

Ako bude prebiehať kvíz EMQ?

Zástupca (pedagóg)  zaregistruje svoj tím/triedu. Na kvíz sa môže tím pripraviť pomocou podporných materiálov a cvičných testov. Tento rok ponúkame testy prvý raz aj v anglickom jazyku.  Národné kolo bude online prostredníctvom platformy Kahoot!. Otázky sa budú zobrazovať v živom vysielaní cez YouTube. Zástupca tímu bude odpovedať na otázky cez webovú stránku Kahoot! v počítači, tablete alebo smartfóne.

Máte záujem prihlásiť svoju triedu do kvízu a potrebujete získate ešte podrobnejšie informácie?

Kliknite si na stránku.

Registrácia tímu je prostredníctvom on-line formulára.

Tešíme sa na Vašu účasť!