Zabíjajú známky vnútornú motiváciu?

V bratislavskom Satori Stage sme sa v deň odovzdávania polročného vysvedčenia 31. januára rozprávali o tom, ako známky negatívne vplývajú na motiváciu detí, ale aj o iných nástrojoch, ktoré rozvíjajú ich potenciál. Spolu s našimi hosťami sme navyše rozobrali praktický príklad zavedenia systému slovného hodnotenia na základnej škole u Filipa v Banskej Bystrici. 

V diskusii zazneli príbehy z praxe a školského prostredia, ale aj teoretické poznatky o motivácii i motivovaní detí. Hneď v úvode sa diskutujúci zamerali na tému slovného hodnotenia. Praktickým príkladom bola spomínaná ZŠ u Filipa v Banskej Bystrici.

Diskutovali s nami Miroslava Kumančíková, ktorá poskytuje psychologické poradenstvo pre deti, rodičov a učiteľov a má skúsenosť s prácou s triednymi kolektívmi a so zážitkovou pedagogikou. Aneta Chlebničanová, ktorá pracuje ako programová manažérka vzdelávacích programov v Nadácii pre deti Slovenska, zároveň je trénerka Vysoko efektívneho učenia Asociácia S. Kovalikovej a riadi proces strategického rozvoja v Škole u Filipa v Banskej Bystrici. Svojím názorom prispela aj Eva Lašová, ktorá je lektorkou anglického jazyka na útvaroch v posádke Banská Bystrica pre Jazykový inštitút ozbrojených síl SR. Pôsobí tiež na Súkromnej základnej škole (Škole u Filipa) v Banskej Bystrici, kde je koordinátorkou projektu Experimentálneho overovania slovného hodnotenia na druhom stupni ZŠ schváleného MŠ SR, v rámci ktorého facilituje vzdelávacie komunity učiteľov. 

Dôležitým prvkom v procese motivácie dieťaťa k získavaniu známok je podľa diskutujúcich aj reakcia rodiča. Zhodli sa na tom, že rodič sa z vysvedčenia dozvie o vedomostiach svojho dieťaťa len veľmi málo. Otázniky by sa podľa nich mali zamerať skôr na fakt či sa jeho dieťa učí pre známky alebo skutočné vedomosti. Zaznela aj otázka či vôbec odčleňuje tento fakt samotné dieťa. Pozrite sa s nami na tému známkovania a samotnej motivácie detí v zázname z januárovej diskusie.