Dôvera odovzdá 153 tisíc eur pre 110 bojovníkov za zdravie

Už poznáme výsledky jarného kola grantového programu Bojovníci za zdravie pre individuálnych žiadateľov, grant získa 110 z nich. Poisťovňa Dôvera ich v rámci programu Bojovníci za zdravie, ktorý sme v marci spoločne vyhlásili, podporí sumou takmer 153 tisíc eur. Od marca tohto roka sme pritom zaevidovali až 1 055 individuálnych žiadostí o grant.

Zaujímavé čísla

Zo 110 grantistov jarného kola programu Bojovníci za zdravie je 53 chlapcov a mužov, a 57 dievčat a žien. Najmladším bojovníkom za zdravie je len 9-mesačný chlapček, zatiaľ čo najstarším je 79-ročný pán. Najpočetnejšiu skupinu tých, ktorí získali grant tvoria mladí ľudia medzi 19 a 30 rokov, a dospelí medzi 41 až 50 rokov. Pomoc pritom smeruje do všetkých krajov Slovenska.

Najviac, viac 50 tisíc eur, získajú žiadatelia na rehabilitačné cvičenia či pobyty v rehabilitačných centrách doma i v zahraničí. Takmer 35 tisíc eur zas dostanú grantisti na kúpu zdravotných pomôcok, napríklad na invalidný vozík, rehabilitačný bicykel, senzory či špeciálne okuliare. Cez 30 tisíc eur  poputuje aj na terapie a doplnkovú liečbu ako laserové terapie, canisterapiu, pobyt v hyperbarickej komore, liečbu rázovými vlnami či na psychoterapiu. Podporili sme však aj takých bojovníkov za zdravie, ktorým chýbali financie na špeciálne lieky či opatrovanie.

Ako vyzeralo hodnotenie žiadostí?

Žiadosti hodnotili v prvom kole odborníci, farmaceuti a lekári. V druhom kole žiadosti posudzovali zástupcovia zdravotnej poisťovne Dôvera a Nadácie pre deti Slovenska, ktorá má ako garant programu s pomocou a transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 25 rokov skúseností.

Ako vyzeral grantový program Bojovníci za zdravie počas pandémie koronavírusu v roku 2020?

Grantový program Bojovníci za zdravie vyhlasuje zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska dva razy ročne. V roku 2020 sa jarné kolo programu pre akútnu situáciu spôsobenú COVID-19 nekonalo. Dôvera na jar presunula financie určené na granty inam – pomohla desiatkam nemocníc a zdravotníckych zariadení nákupom ochranných pomôcok. S jeseňou sa však vrátilo aj jesenné kolo Bojovníkov za zdravie a poisťovňa Dôvera tak podporila 82 žiadostí o pomoc svojich poistencov. Z toho bolo 56 detí a mladých ľudí do 30 rokov. Spolu medzi podporených žiadateľov rozdelila sumu 102 881 eur. 

Kto môže požiadať o grant na jeseň 2021?

Grantový program je určený poistencom poisťovne Dôvera. Poskytuje finančné príspevky na ošetrenia, zákroky alebo operácie v zahraničí, rehabilitácie po úrazoch alebo pre hendikepovaných, rekonvalescenciu alebo kúpeľnú liečbu či pomôcky, ktoré sú nútení si hradiť sami, pretože sa na ne nevzťahuje (alebo len čiastočne vzťahuje) úhrada z verejného zdravotného poistenia. O grant môže požiadať každý poistenec Dôvery alebo jeho zákonný zástupca. Zistite, ktorí bojovníci už podporu na zlepšenie svojho zdravia získali. Prečítajte si ich príbehy TU.

Viac sa dozviete na tejtowebovej stránke.