Dôvera opäť podporí bojovníkov za zdravie

Zdravotná poisťovňa Dôvera podporí 97 individuálnych žiadostí, ktoré súvisia so zdravím či prevenciou sumou 128 555,00 €. Grantový program Bojovníci za zdravia je súčasťou nadačného fondu Dôvera pri Nadácii pre deti Slovenska. Program bol spustený so zámerom pomôcť poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera k zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality ich života. Grantový program poskytuje finančné príspevky na ošetrenia, zákroky, operácie, rehabilitácie či pomôcky, ktoré sú nútení si hradiť sami, pretože sa na ne nevzťahuje (alebo len čiastočne vzťahuje) úhrada zo zdravotného poistenia. 

PODPORENÍ ŽIADATELIA v jesennom kole grantového programu  BOJOVNÍCI ZA ZDRAVIE  2018

1   MAXIM Z., 13 r., Košice, príspevok na kontinuálny monitoring vrátane príslušenstva  1 490,00 €
2   MIRIAM K., 43 r., Bratislava, príspevok na ošetrenie kože, lymfatické masáže príspevok  300,00 €
3   ANDREA M., 21 r., Modra n/Cirochou, príspevok na ortodontickú liečbu 2 000,00 €
4   RENÁTA S. 46 r., Nové Zámky, príspevok na plastickú operáciu po liečbe 1 137,00 €
5   KATARÍNA V. , 6 r., Vranov n/Topľou, príspevok na kontinuálny monitoring, senzory  1 800,00 €
6   KARINA P., 3 r., Šamorín, príspevok na zdravotnícke potreby, podporné lieky   455,00 €
7   VALERIA V., 44 r., Banská Bystrica, príspevok na laserovú operáciu, podpornú liečbu  600,00 €
8   VLADIMÍR F., 66 r., Komárno, príspevok na zdravotnícke potreby, podporné lieky  300,00 €
9   MATÚŠ V., 25 r., Zvolenská Slatina, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt  4 000,00 €
10   NIKOLA B., 4 r., Podbranč, príspevok na špeciálne terapie  540,00 €
11   IMRICH G.,  49 r., Veľké Kapušany, príspevok na okuliare  400,00 €
12   GABRIELA S., 21 r., Leopoldov, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt   1 500,00 €
13   PATRIK D., 2 r., Kuková, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt  2 000,00 €
14   ANDREJ T., 15 r., Košecké Podhradie, príspevok na ortodontickú liečbu  1 000,00 €
15   BARBORA T., 17 r., Košecké Podhradie, príspevok na ortodontickú liečbu  2 250,00 €
16   MIROSLAV M., 1 r., Medzilaborce, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt  3 000,00 €
17   LUKÁŠ D., 5 r., Myjava, príspevok na okuliare  90,00
18  MAREK MARTIN M., 1 r., Bratislava, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt  2 000,00 €
19   DAGMAR K., 76 r., Malacky, príspevok na kúpu, doplatok za lieky  600,00 €
20   ANNA B., 60 r., Veľké Bielice, príspevok na rehabilitácie, pobyt, pomôcky  3 000,00 €
21   LUKÁŠ H., 6 r., Bánovce n/Bebravou, príspevok na kontinuálny monitoring, senzory  1 200,00 €
22   KRISTÍNA Č., 31 r., Martin, príspevok na kontinuálny monitoring, senzory  2 000,00 €
23   PETER M., 2 r., Košice, príspevok na  rehabilitácie, rehabilitačný pobyt  1 040,00 €
24   CHRISTO G., 42 r., Bratislava, príspevok na kontinuálny monitoring, senzory  200,00 €
25   ESTER M., 7 r., Stará Turá, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt  1 000,00 €
26   GABRIEL R., 25 r., Michalovce, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt  3 000,00 €
27   LILIEN T., 2 r., Neded, príspevok na pomôcku ku kochleárnemu implantátu  424,00 €
28   PATRIK Š., 2 r., Lučenec, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt  2 700,00 €
29   MARCO P., 13 r., Michalovce, príspevok na rehabilitácie, pobyt, načúvacie aparáty  1 200,00 €
30   ILDIKÓ S., 27 r., Pribeta, príspevok na sprievodné náklady spojené s liečbou  1 000,00 €
31   REGINA G., 43 r., BA, príspevok na ošetrenie zubov po liečbe  400,00 €
32   VIKTÓRIA S., 4 r., Kováčová, príspevok na rehabilitačnú pomôcku  350,00 €
33   VERONIKA T., 31 r., Vráble, príspevok na sprievodné náklady spojené s liečbou  1 000,00 €
34   SOŇA T., 1 r., Košice, príspevok na rehabilitačnú pomôcku  3 000,00 €
35   NIKOLA V., 24 r., Bratislava, príspevok na ošetrenie kože  1 000,00 €
36   IMRE M., 15 r., Komárno, príspevok na okuliare  90,00 €
37   NELA B., 9 r., Martin, príspevok na ortodontickú pomôcku  1 500,00 €
38   ALŽBETA B., 2 r., Nitra, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt  1 500,00 €
39   ALEX R., 12 r., Dolný Kubín, príspevok na kontinuálny monitoring, senzory   600,00 €
40   LEYLA T., 6 r., Stropkov, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt  1 000,00 €
41   MAXIMILIÁN H., 4 r., Bratislava, príspevok na špeciálne terapie  1 000,00 €
42   JÚLIUS Č., 47 r., Vyhne, príspevok na pomôcku hlasový komunikátor  500,00 €
43   NINA Š., 7 r., Bratislava, príspevok na operáciu v zahraničí  3 000,00 €
44   EMA T., 76 r., Košice-Šaca, príspevok na ošetrenie zubov  400,00 €
45   ĽUBICA D., 58 r., Bobrovec, príspevok na terapie v hyperbarickej komore  1 800,00 €
46   ANIKÓ S., 44 r., Rožňava, príspevok na ortopedickú pomôcku  270,00 €
47   THEO BENJAMIN T., 16 m., Komárno, príspevok na inhalátor  400,00 €
48   JÁN L., 61 r., Gemerská Hôrka, príspevok na sprievodné náklady spojené s liečbou  200,00 €
49   ALENA Š., 48 r., Námestovo, príspevok na ošetrenie zubov po liečbe, lymfatické masáže  500,00 €
50   PAVLÍNA J., 27 r., Veľký Lapáš, príspevok na príslušenstvo k invalidnému vozíku  350,00 €
51   RASTISLAV V., 41 r., Hruboňovo, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt  2 500,00 €
52   RADOSLAV V., 45 r., Zvolen, príspevok na ošetrenie kože  490,00 €
53   IVETA G., 52 r., Púchov, príspevok na neurostimulačnú pomôcku  5 000,00 €
54   LUKÁŠ S., 6 r., Považská Bystrica, príspevok na ošetrenie zubov  600,00 €
55   ANDREA D., 34 r., Smigovec, príspevok na operáciu očí  2 500,00 €
56   ANTON B., 53 r., Dubnica n /V, príspevok na liečbu pohybového aparátu  135,00 €
57   LUISA MÁRIA R., 4 r., Handlová, príspevok na okuliare  200,00 €
58   FILIP M., 18 r., Skalica, príspevok na sprievodné náklady spojené s liečbou  600,00 €
59   PAVOL S., 2 r., Smižany, príspevok na pomôcku biolampa  1 799,00 €
60   JÁN B., 55 r., Pukanec, príspevok na elektrický bicykel  460,00 €
61   KYARA B., 5  r., Smolenice, príspevok na sprievodné náklady spojené s liečbou  1 800,00 €
62   GABRIELA B., 54 r., Udavské, príspevok na neurostimulačnú pomôcku  5 000,00 €
63   MAROŠ Č., 28 r., Ostrov, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt  1 000,00 €
64   DOMINIKA D., 3 r., Prašník, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt  1 200,00 €
65   KRISTÍNA K. , 22 r., Snina, príspevok na podpornú liečbu a terapie  1 656,00 €
66   NIKOL CH., 9 r., Zurndorf  Austria, príspevok na sprievodné náklady spojené s liečbou  400,00 €
67   MICHAL J., 9 r., VEĽKÝ KRTÍŠ, príspevok na kontinuálny monitoring, senzory  480,00 €
68   ZUZANA Š., 41 r., Udiča, príspevok na sprievodné náklady spojené s liečbou   1 000,00 €
69   JÁN H., 5 r., Kluknava, príspevok na pomôcku hlasový komunikátor  2 700,00 €
70   NIKOLA M., 2 r., Mojzesovo, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt   870,00 €
71   MILAN P., 61 r., Štítnik, príspevok na ortodontickú pomôcku  250,00 €
72   MATEJ K., 2 r., Námestovo, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt   1 000,00 €
73   DOROTA M., 1 r., Žilina, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt  1 988,00 €
74   KRISTÍNA CH., 2 r., Vranov n/Topľou, príspevok na špeciálne pomôcky pre nepočujúcich  500,00 €
75   ALICA ALŽBETA L., 17 r., Nová Lesná, príspevok na batérie do kochleárneho aparátu  100,00 €
76   MIROSLAVA M., 31 r., Turzovka, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt  3 000,00 €
77   OĽGA D., 35 r., Tvrdošín, príspevok na elektrický vozík  2 800,00 €
78   ŽOFIA B., 71 r., Poprad, príspevok na načúvacie prístroje  849,00 €
79   ŠTEFAN F., 16 r., Kamenné Kosihy, príspevok na terapie v hyperbarickej komore  800,00 €
80   DOMINIK F. , 5 r., Kamenné Kosihy, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt   800,00 €
81   DOMINIK H., 21 r., Bratislava, príspevok na kontinuálny monitoring, senzory  1 900,00 €
82   DOMINIK M., 3 r., Malá nad Hronom, príspevok na špeciálne terapie  1 000,00 €
83   ĽUBOŠ F., 13 r., Martin, príspevok na kontinuálny monitoring, senzory   200,00 €
84   DANIELA S., 10 r., Košice-Poľov, príspevok na kontinuálny monitoring, senzory  170,00 €
85   ADRIÁN O., 3 r., Sereď, príspevok na kontinuálny monitoring, senzory  1 400,00 €
86   KRISTIN R., 5 r., Nitra, príspevok na kontinuálny monitoring, senzory  1 400,00 €
87   ELENA G., 57 r., Poprad, príspevok na okuliare  50,00 €
88   ANNA J., 50  r., Vrútky, príspevok na zdravotnú pomôcku  300,00 €
89   DIANA G., 16 r., Humenné, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt  1 000,00 €
90   SIMONE SOPHIE S., 25 r., B.Bystrica, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt  2 000,00 €
91   SAMUEL J., 11 r., Župkov, príspevok na kontinuálny monitoring, senzory  1 600,00 €
92   FILIP R., 22 r., Hnúšťa, príspevok na elektrický pohon k invalidnému vozíku  1 000,00 €
93   JURAJ D., 33 r., Želiezovce, príspevok na rehabilitácie, rehabilitačný pobyt  3 300,00 €
94   MARTINA L., 42 r., Trenčín,  príspevok na sprievodné náklady spojené s liečbou  500,00 €
95   MIRON K., 63 r., Levoča, príspevok na náklady na špeciálnu liečbu  7 000,00 €
96   RÉKA B., 16 r., NESVADY, príspevok na kontinuálny monitoring, senzory  200,00 €
97   ALŽBETA Č., 17 r., Bratislava, príspevok na kontinuálny monitoring, senzory  1 972,00 €