Európsky kvíz o peniazoch

Európsky kvíz o peniazoch je aktivita zameraná na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov a v tomto roku sa realizuje po druhýkrát v 30 európskych krajinách.

Na Slovensku bude mať kvíz jedno kolo. Národné kolo sa uskutoční vo štvrtok 28. marca  2019 v čase od 11.00 do 11.40 hod., kvíz bude naživo a online na  www.youtube.com

Slovenské národné kolo organizuje Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

Kvíz je súčasťou Európskeho týždňa financií (25.-31. marec 2019), každoročnej iniciatívy, ktorú organizujú národné bankové asociácie koordinované Európskou bankovou federáciou na podporu finančného vzdelávania v celej Európe. Každoročne sa počas jedného marcového týždňa konajú vo viac ako 30 krajinách stovky aktivít na podporu finančnej gramotnosti v Európe. Na Slovensku to bude práve Európsky kvíz o peniazoch organizovaný Slovenskou bankovou asociáciou v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

Európskej bankovej federácii a jej členom veľmi záleží na finančnom vzdelávaní nakoľko schopnosť spravovať osobné financie je dôležitá pre každého, najmä však pre mladých ľudí.

Dátumy národných kôl a celoeurópskeho finále Európskeho kvízu o peniazoch sú zverejnené na stránke www.europeanmoneyquiz.eu

Účasť

Kvízu sa môžu zúčastniť triedy žiakov a študentov vo veku 13 až 15 rokov, ktorí majú záujem vyskúšať si svoje vedomosti z oblasti financií či digitálnej bezpečnosti.

Víťazom národného kola sa stane trieda, ktorá dosiahne v najkratšom čase najvyšší počet správnych odpovedí na otázky zodpovedané prostredníctvom online platformy Kahoot!. Víťazný tím národného kola získa sumu vo výške 300 eur, druhé miesto bude ocenené sumou 200 eur a tretie miesto získa 100 eur. Tímy môžu prostriedky využiť podľa vlastného uváženia.

Nakoľko ide o aktivitu zameranú na zvyšovanie finančnej gramotnosti od víťazov požadujeme preukázanie svojich zručností zaslaním rozpočtu ako boli prostriedky využité spolu s tromi fotografiami a videom v čom vidia prínos Európskeho kvízu o peniazoch. 

Čo je Kahoot!?

Kahoot! je bezplatná vzdelávacia platforma s herným základom určená pre učiteľov, žiakov a študentov. Hry Kahoot sa najlepšie hrajú v skupine, napríklad v triede. Hráči odpovedajú na otázky na svojich vlastných zariadeniach ako sú smartfóny či tablety s pripojením na internet, zatiaľ čo hry sa zobrazujú na spoločnej obrazovke, čo hru zjednocuje. Vytvára to atmosféru „ako pri táboráku“, ktorá hráčov povzbudzuje, aby hru spoločne sledovali a tešili sa zo spoločných úspechov.

Viac informácií získate na stránke www.GetKahoot.com

Informácie  pre pedagógov a registrácia

Pedagógovia majú v rámci aktivity Európsky kvíz o peniazoch zásadnú, ale veľmi jednoduchú úlohu. Vašu triedu by ste mali previesť prípravnou fázou a povzbudzovať vašich žiakov a študentov, aby pred národným kolom súťaže precvičovali svoje poznatky na cvičných kvízoch.

Vašou ďalšou úlohou  bude koordinovať účasť vašej triedy a fungovať ako kontaktná osoba pre Nadáciu pre deti Slovenska.

A všetko vyvrcholí v deň národného kola vo štvrtok  28. marca 2019, kedy vašej triede sprístupníte odkaz – link na online videoprenos cez YouTube, ktorý bude riadiť platforma Kahoot a tak umožníte vašej triede zapojiť sa naživo do hry proti ostatným triedam.

Podporné materiály pre učiteľov

Aby sme vám celý prípravný proces uľahčili, pripravili sme podporné materiály pre pedagógov, ktoré vám metodicky pomôžu pri rozvíjaní zručností sociálno-finančnej gramotnosti žiakov 6.-9. ročníka základných škôl pred národným kolom kvízu v marci 2019. Materiály nájdete v časti Pre pedagógov.

Registrácia

Triedy, ktoré sa chcú zapojiť do kvízu sa musia registrovať. Registrácia uľahčí ďalšiu komunikáciu s účastníkmi súťaže, a najmä, triedy sú povinné pri registrácii vytvoriť si používateľské meno v predpísanom tvare, ktoré budú používať počas národného kola súťaže a taktiež, aby sa vedeli účastníci identifikovať. A preto je potrebné vyplniť registračný formulár. Registrácia je možná do pondelka 14. marca 2019