Hodina deťom podporí 41 projektov

Posledný majový deň tohto roka sa skončil jubilejný 20. ročník Hodiny deťom. Celkový výnos zbierky dosiahol 183 258,43 €. Finančné prostriedky rozdelila odborná komisia organizáciám so zmysluplnými projektmi a víziami, ktorých podstatou je systematická a dlhodobá práca s deťmi a mladými ľuďmi.

Hodina deťom je celoročná verejná zbierka na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti vo všetkých regiónoch Slovenska. Jubilejný dvadsiaty ročník trval od 1. júna 2018 do 31. mája 2019. Finančné prostriedky získané počas verejnej zbierky rozdeľuje Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom grantového programu Hodina deťom. 

Odborní hodnotitelia posudzovali 78 žiadostí a z nich vybrali 41 organizácií, ktoré najviac spĺňali požiadavky na udelenie grantu. Súčasne sa pri posudzovaní žiadostí bralo do úvahy proporčné rozdelenie, ktoré vychádza z počtu obyvateľov jednotlivých regiónov. Na Západnom Slovensku bolo podporených 20 projektov, na Strednom Slovensku 10 a na Východnom Slovensku bolo schválených 11 projektov. 

Všetky podporené projekty i jednotlivé realizované aktivity je možné si pozrieť priamo v on-line aplikácii, ktorú plnia samotní grantisti v reálnom čase. 

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť Hodinu deťom a umožňujú nám tým pomáhať deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Takisto patrí veľká vďaka našim partnerom, bez ktorých by sme nedokázali zbierku realizovať. Dôležitou súčasťou Hodiny deťom sú aj dobrovoľníci počas zbierky v uliciach, ktorých bolo tento rok až 4 984. Spolu dokážeme zlepšovať budúcnosť detí a mladých ľudí na Slovensku, a tešíme sa, že v tom úspešne budeme pokračovať aj v 21. ročníku verejnej zbierky Hodina deťom. 

Hodina deťom je celoročná verejná zbierka a najstarší program Nadácie pre deti Slovenska, ktorý od roku 1999 podporuje projekty pre deti a mladých ľudí na celom Slovensku. Hodina deťom prepája tých, ktorí potrebujú pomoc s tými, ktorí im ju môžu a chcú poskytnúť. Prostredníctvom zbierky sa v priebehu 20 rokov podarilo podporiť už 1824 projektov.

Podporené projekty

región ZÁPADNÉ  SLOVENSKO
porad.čísloOrganizácia ProjektSchválená sumaMesto
1Archa, n.o.Dotyky a my420Bánovce nad Bebravou
2OdyseusRozhodovanie na základe informácií3 000,00Bratislava – Petržalka
3Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalusHráme spolu6 000,00Smolenice
4Modrá sova, o.z.Makovičky3 500,00Stupava
5Post Bellum SKPríbehy našich susedov3 000, 00Bratislava
6Centrum Koburgovo, n.o.Chceme byť s vami4 500,00Trnava
7Mesto Nové ZámkyMesto Nové Zámky1 980,00Nové Zámky
8Združenie STORMCIRKUS prerába4 700,00Nitra
9Občianske združenie CHARITAS SAAGHravou formou za poznaním !3 300,00Šahy
10Miestne združenie YMCA NESVADYVytvárame priestor pre ďalší krok2 637,30Nesvady
11Raná starostlivosť, n.o.VTI – Veď tí interagujú!6 000,00Bratislava
12Fond detí n.f.Neznámi maľujú  diela známych1 852,00Bratislava
13Centrum Slniečko, n.o.Budovaním pozitívnych zážitkov proti citovej deprivácii u detí so syndrómom CAN5 000,00Nitra
14CPPPaP BA III.RASTlinka3 000,00Bratislava
15Občianske združenie ICHTYSDržme krok s tými, ktorým chceme byť nablízku5 000,00Bratislava
16Spoločenstvo kresťanov ChristianaDúbravka počúva mladých ľudí3 000,00Bratislava
17Slovenský skautingVzdelávanie skautských vedúcich4 500,00Bratislava

18Hipoterapeutické centrum HiponyKone naša radosť2 500,00Štvrtok na Ostrove
19Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako darCesta do života6 000,00Bratislava 5
20Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.Narodilo sa nám predčasne…4 800,00Bratislava


Spolu: 74 689,30región STREDNÉ  SLOVENSKO


porad.čísloOrganizácia ProjektSchválená sumaMesto
1ATHÉNAPodpora v pohybe2 550,00Hnúšťa
2ÁNO PRE ŽIVOT n.o.Hra uzdravuje detskú dušu2 477,50Rajecké Teplice
3Náruč – Pomoc deťom v krízeŠpecifické vzdelávanie pre prácu s deťmi ohrozenými násilím2 908,00Žilina
4Základná škola SNP, Horná Ždaňa 107Nie „ja“ ale „MY“1 420,00Horná Ždaňa
5Obćianske združenie Klub rómskych aktivistov na SRUćíme sa navzájom3 000,00Hnúšťa
6V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládežeBuduj sám seba4 910,00Trstená
7K-7 Psovodi – záchranári Slovenskej republikyCanisterapia a rekondičný pobyt pre deti z Centra detí a rodiny v Martine5 798,48Žilina 1
8SYTEVVytvorme to spoločne3 000,00Kysucké Nové Mesto
9TiliaStretnutie dvoch svetov – rómske dieťa v nerómskej rodine5 470,00Rajec
10BakomiUvarme si fajné učenie v škole, ktorá nám chutí.5 910,00Banská Štiavnica


Spolu:37 443,98región VÝCHODNÉ  SLOVENSKO


porad.čísloOrganizácia ProjektSchválená sumaMesto
1HIPOEDUKoníček pomocníček IV3 000,00Spišské Podhradie
2ZvonkohraDeti a ich radosti2 398,00Kežmarok
3Obec ZáhradnéTrieda v prírode – priestor na vzájomnú interakciu a spoluprácu detí2 000,00Záhradné
4Spojená školaKoučing a supervízie – inovatívne nástroje pozitívnych zmien v škole3 075,00Košice
5Komunitná nadácia BardejovMladí filantropi – nová vlna2 195,00Bardejov
6Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v KošiciachSpoločne so školami.5 000,00Košice
7Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri Strednej odbornej škole pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnejFolklór našimi očami3 700,00Levoča
8Oheň nádejeVzdelaním Rómov k integrácii do spoločnosti6 000,00Košice
9PST – Priestor Súčasného Tanca o.z.Tancom tvorím seba a svet3 341,65Košice
10Expression o. z.Beh na dlhé trate2 120,00Spišská Belá
11Občianske združenie BarličkaAkadémia samostatného života5 230,00Prešov


Spolu:38 059,65