Inklúzia si opäť našla svoje miesto na Plese v opere

V poradí 19. ročník Plesu v opere bol opäť dobročinný. Aj tento rok putujú príspevky hostí na inkluzívne vzdelávanie priamou podporou grantového programu Škola inkluzionistov. Historickú budovu Slovenského národného divadla tak 12. januára opäť naplnila štedrosť. 

Tohtoročný dobročinný zámer zrealizovali už po druhý krát hostiteľ Plesu v opere, spoločnosť Orange Slovensko v spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami Koalíciou pre deti Slovensko a Nadáciou pre deti Slovenka, ktorá zastrešuje grantový program Škola inkluzionistov. Aj vďaka tomu sa tento rok plesu zúčastnili za Nadáciu pre deti Slovenska Ondrej Galo či konzultantky Terézia Drdulová a Masha Orogváni. „Práve podujatie, akým je Ples v opere, a medializácia s ním spojená má veľký celospoločenský význam. A som rád, že médiá sa nevenujú len téme plesu, ale aj inkluzívnemu vzdelávaniu, čo môže veľmi pomôcť tomu, aby verejnosť túto tému vnímala inak, začala si uvedomovať jej dôležitosť a predovšetkým fakt, že je potrebné inklúziu na školách podporovať,“ hovorí Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenka.

Ako uviedli organizátori, slávnostného otvorenia sa tento rok podujala významná osobnosť slovenskej filantropie a zároveň jedna z konzultantiek programu Škola inkluzionistov Terézia Drdulová, špeciálna pedagogička a zakladateľka slovenskej spoločnosti pre spina bifida a/alebo hydrocefalus. Dennodenne pomáha mnohým deťom a ich rodinám prekonávať prekážky vyplývajúce z ich zdravotného znevýhodnenia. Počas 19. ročníka Plesu v opere sa odvážne ujala symbolického úderu na gong. „Pre mňa to bola obrovská pocta a pocit nemalej zodpovednosti. Vnímam záväzok voči tým, s ktorými som doteraz trávila veľkú časť môjho života,“ vyjadrila svoje pocity Terézia Drdulová.

Hostí celým večerom sprevádzala herečka Lucia Hurajová. Motívom tohto ročníka bola rapsódia šťastia a v tomto duchu sa niesol aj celý slávnostný program. Prepojením dobročinného zámeru a programu bola práve rapsódia šťastia, keďže jedným z cieľov inkluzívneho vzdelávania je aj vytváranie atmosféry v bežných triedach, kde by sa deti cítili šťastné. Dôležitosť radosti pripomenul hosťom úvodný ceremoniál postavený na zvukoch tela, vokáloch a rytmike. Doplnili ho prvky ako step či body drumming v podaní zoskupenia Project Wings. O hudobnú dramaturgiu sa opäť postaral Oskar Rózsa, pričom úvod Plesu v opere venoval len vokálom a zvukom vytvoreným netradičnou formou. Nezaznel jediný tón z nástrojov, no hostia neprišli o skutočný hudobný zážitok vďaka interpretom, ktorí predviedli svoj výnimočný talent. Predstavili sa beatboxer, skladateľ a spevák En.Dru, Svetlana Rymarenko, Ondrěj Ruml, Jaroslav Dolník či David Uličník.

Finančný výťažok tentoraz poputuje na rozšírenie programu Škola inkluzionistov o ďalšie školy na Slovensku. Nadácia pre deti Slovenska ďakuje aj touto cestou Plesu v opere a spoločnosti Orange Slovensko za podporu a spoluprácu na realizácii grantového programu Škola inkluzionistov.