Inštrukcie ku grantovým programom

Milí naši grantisti, nakoľko situácia ohľadom COVIDU-19 trvá už nejakú dobu a podľa všetkého ešte potrvá, chceli by sme vás poprosiť o strpenie a dôslednosť – snažme sa spoločne komunikovať a uľahčiť si tak prácu v týchto neľahkých časoch. Prinášame krátke inštrukcie, ako postupovať. Samozrejme s prihliadaním na vládne opatrenia. Každú nejasnosť prosíme konzultujte s koordinátorom daného programu.

1. Ak je to možné, realizáciu aktivít plánovaných na marec a apríl presuňte na neskôr.

  • V prípade, že ukončenie projektu máte plánované na obdobie konca školského roka alebo cez prázdniny, predpokladáme, že vznikne časový priestor, aby ste kľúčové aktivity projektu vedeli zrealizovať bez posunutia termínu ukončenia projektu.
  • V prípade, že ukončenie projektu je plánované na najbližšie obdobie (marec, apríl) a niektoré aktivity nestihnete zrealizovať, informujte sa o možnosti predĺžiť termín ukončenia Vášho projektu – kontaktujte našu nadáciu/osobu zodpovednú za daný program a dohodnite si ďalší postup. 

2. Ak nie je možné niektorú z plánovaných aktivít posunúť a z objektívnych príčin aktivitu nezrealizujete, je to akceptovateľná prekážka a nebudeme vyžadovať jej realizáciu. Zdôvodnenie potom prosím vyšpecifikujte v Záverečnej správe z projektu. Finančné prostriedky, ktoré boli v rozpočte viazané na danú aktivitu, nebudú súčasťou vyúčtovania čerpania príspevku a bude potrebné ich vrátiť (napr. odmena lektora, cestovné, prenájom a podobne).

V prípadne, že vám s prípravou aktivity, ktorú sa z objektívnych príčin nepodarí zrealizovať,  vznikli náklady, ktoré nie je možné stornovať, je potrebné získať od poskytovateľa doklad potvrdzujúci skutočnosť, že vopred zaplatené finančné zálohy nie je možné vrátiť s uvedením dôvodu. Nevymožiteľné finančné prostriedky budú akceptované ako oprávnený výdavok projektu výhradne s takýmto oficiálnym dokladom.

Koordinátori aktuálne bežiacich grantových programov:

Športujem rád a bezpečne – NF Kooperativa:
Lucia Skokanová (lucia.skokanova@nds.sk, +421 911 702 660)

Bezpečne v komunite, bezpečne doma – NF Kooperativa: 
Lucia Skokanová (lucia.skokanova@nds.sk, +421 911 702 660)

Detský fond Cloetta: 
Veronika Masárová (veronika.masarova@nds.sk, +421 948 666 821)

Hodina deťom: 
Karin Vaňatková (karin@nds.sk, +421 901 708 229)

Bojovníci za zdravie pre individuálnych žiadateľov: 
Karin Vaňatková (karin@nds.sk, +421 901 708 229)

Bojovníci za zdravie pre organizácie: 
Karin Vaňatková (karin@nds.sk, +421 901 708 229)

Škola inkluzionistov: 
Katarína Pániková (katarina.panikova@nds.sk, +421 903 471 000)

Držíme vám palce a veríme, že spolu to zvládneme. Ďakujeme za spoluprácu.