IPčko.sk kontaktujú mladí ľudia ktorí sa 
v dôsledku karantény dostali do „domáceho väzenia“ 
s násilníkom

Prinášame vám krátke rozhovory s organizáciami, ktoré sme jednorazovo podporili v korona kríze v rámci programu Hodina deťom. Aj vy môžete prispieť k tomu, aby sme dokázali podporiť viac dôležitých organizácií, ktoré teraz pomáhajú deťom v kríze.
Dnes sme sa rozprávali s Marekom Madrom z organizácie IPčko.

S čím sa v týchto dňoch ako organizácia najčastejšie potýkate?

Momentálne asi 95% poradenských rozhovorov, ktoré na online linke dôvery pre mladých ľudí IPčko.sk máme, je spojených s témou COVID-19. Nie je to len o samotnom COVID-19, ale aj o tom, čo táto mimoriadna situácia so sebou priniesla. To, čo mladých ľudí trápilo pred pandémiou je stále prítomné, ale v spojitosti s novou situáciou, nejasným videním budúcnosti a chýbajúcimi istotami je to pre nich v týchto dňoch náročnejšie. Počet kontaktov v týchto dňoch a pred pandémiou je päťnásobný. Ľudia sa cítia osamelo, sú izolovaní od svojich priateľov alebo rodiny, pociťujú úzkosť a strach z toho, ako sa im radikálne zmenil život v priebehu pár dní bez akejkoľvek prípravy na novú situáciu. Zaznamenali sme aj nárast kontaktov, v ktorých mladí ľudia nielen uvažujú nad samovraždou, ale majú aj tendenciu ju zrealizovať, teda sú v akútnej situácií. Častejšie IPčko.sk kontaktujú mladí ľudia a ženy, ktoré sa v dôsledku karantény a obmedzení dostali do „domáceho väzenia“ s násilníkom a sú intenzívnejšie vystavovaní domácemu násiliu, pričom možnosti ako túto situáciu riešiť sú obmedzenejšie, ale čo je dôležité pripomenúť, že aj napriek mimoriadnej situácii – POMOC EXISTUJE. 

Čo pre vás táto jednorazová podpora znamená? Na čo prostriedky využijete?

Prostredníctvom jednorázovej podpory zabezpečíme v online priestore psychologickú pomoc a odborné poradenstvo pre mladých ľudí a deti na internetovej linke dôvery IPčko.sk, ktorí sú v dôsledku mimoriadneho stavu krajiny, odporúčanej karantény a obmedzenia pohybu v súvislosti s vírusom COVID-19 intenzívnejšie vystavovaní domácemu násiliu a majú eliminované možnosti vyhľadávania osobnej pomoci. Kontaktovanie linky dôvery a preferovanie dištančných foriem predstavuje bezpečnejšiu a diskrétnejšiu formu pomoci pre ženy, deti a mladých ľudí, ktorí zažívajú domáce násilie ako pri telefonických kontaktoch, počas ktorých môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti. 

Prečo podľa vás treba pomáhať deťom a mladým ľuďom?

Deti a mladí ľudia patria k tým najzraniteľnejším skupinám, napríklad mladí ľudia prežívajú z hľadiska vývinovej psychológie najzložitejšie životné obdobie, kedy vykazujú najviac psychických ťažkostí, formujú sa v životných presvedčeniach, postojoch, hodnotách, ale absentujú u nich dostatočné životné skúsenosti, aby mohli týmto náročným výzvam sami čeliť.

V mnohých situáciach potrebujú pomoc práve preto, lebo „dospeláci“ zlyhali…dlžíme im to…Sme často svedkami zázrakov, keď sa im vďaka pár slovám podarí naštartovať život. Slová majú moc uzdravovať a my sme pri tom.

Za to, že sme mohli podporiť túto organizáciu vďačíme aj naším partnerom PEPCO Slovensko a BILLA ľuďom. Ďakujeme.