Kvíz o peniazoch môže byť aj napínavý

Národné kolo Európskeho kvízu o peniazoch je za nami. Zapojení žiaci zažili napätie ale aj radosť zo spolupráce. Živého prenosu na youtube sa zúčastnilo 150 tímov a tu je najlepšia päťka: 

🥇 ZŠ Pribinova ul. 123/9, Nováky, 9.A 
🥈 ZŠ a MŠ Školská 7, Čečejovce, 9.A.
🥉 ZŠ A. Hlinku, Černovských martýrov 29, Ružomberok – Černová, 8. ročník
🏅 ZŠ Záhorácka 95, Malacky, 7.B
🏅 ZŠ Pribinova ul. 123/9, Nováky, 9.B

8. ročník,ZŠ A. Hlinku, Černovských martýrov 29, Ružomberok – Černová

Víťazom gratulujeme. Veľká vďaka však patrí všetkým triedam a už teraz sa tešíme na budúci rok.