Ľudia s Aspergerom – kvôli stromom nevidia les

Ťažko ich čítame a oni ťažko čítajú nás. Ale musí to tak byť? O ľuďoch s Aspergerovým syndrómom odborne aj ľudsky s Ľubicou Melocíkovou z Autistického centra Andreas. 

V rodine máme malého šesťročného chlapca. Navonok pôsobí rovnako ako každý iný chlapec v jeho veku. Možno mu trochu viac odstávajú uši než je prirodzené. On i tisícky ďalších detí na Slovensku však majú diagnózu, ktorú nevidieť. Aspergerov syndróm.

Odborne sa tento syndróm považuje za pervazívnu vývinovú poruchu. Slovo pervazívny v tomto prípade znamená, že Aspergerov syndróm je porucha, ktorá vzniká u detí už v rannom vývoji a bude súčasťou celého ich života.

Psychologička Ľubica Melocíková z bratislavského Autistického centra Andreas mi vysvetlila, že Aspergerov syndróm a autizmus majú čosi spoločné, jedno je formou toho druhého. “Bolo by však nesprávne tvrdiť, že Asperger je najľahšia forma autizmu, lebo  pre naše deti a ich rodiny to ľahké zďaleka nie je,” hovorí psychologička. Aj pri Aspergerovom syndróme nachádzame takzvanú autistickú triádu – narušenia v troch kľúčových oblastiach – komunikácie, sociálnej interakcie a v oblasti správania.

Pokračujte na celý článok