Mať život vo svojich rukách

Mladí dospelí, ktorí vykročia do reálneho života spod krídel detského domova, sa musia vysporiadať s mnohými výzvami. Jednou z tých najväčších, je dokázať samostatne hospodáriť so svojimi peniazmi. Vedieť si naplánovať rozpočet, mať prehľad o tom čo koľko stojí, ustrážiť si výdavky. To všetko a ešte oveľa viac sa potrebujú naučiť. Prostredníctvom projektu Život mladých pod kontrolou im v tejto neľahkej úlohe pomáha aj Nadácia pre deti Slovenska.

Ak chceme, aby učenie deti a mladých ľudí bavilo, je dôležité nájsť nástroje, ktoré im pomôžu učiť sa s radosťou. O to sa v projekte Život mladých pod kontrolou usilujú aj profesionáli z Nadácie pre deti Slovenska, ktorí ho spoločne s partnerom, spoločnosťou Johnson Controls International, realizovali od júna do novembra tohto roku. Cieľom projektu bolo pripraviť zamestnancov detských domovov na vzdelávanie mladých ľudí v oblasti finančnej gramotnosti a spoločne vytvoriť pre mladých ľudí z ôsmich zapojených detských domov aktivity, ktoré by boli nielen poučné a prínosné, ale rovnako zaujímavé a zábavné.

Deti a mladí ľudia z detského domova svätého Klementa Hofbauera v Podolínci dostali napríklad za úlohu naplánovať si návštevu aquaparku. Najprv si museli dôkladne pripraviť a vypracovať finančný rozpočet. Staršie deti na internete zisťovali ceny vstupeniek, cenu lístkov za dopravu, odchody a príchody spojov a mladšie deti dostali za úlohu zozbierať kartičky poistencov. Všetci boli zároveň zodpovední za to, aby sa samostatne zbalili na výlet. Po dôkladnom plánovaní sa nakoniec všetci radovali z vody a vodných atrakcií. Naučili sa, akú hodnotu majú jednotlivé služby, aké dôležité je vedieť rozumne pracovať s vlastnými financiami a podrobne si naplánovať výlet.

Deti a mladí ľudia z detského doma Radosť Tŕnie zase v rámci projektu spoločne piekli palacinky. To, čo sa môže zdať napohľad celkom banálne, malo pre tieto deti mimoriadny význam. Učili sa porovnávať hodnotu kúpenej palacinky s tou, ktorú si pripravia vlastnoručne. Pripravili si nákupný zoznam, zrátali ceny za jednotlivé suroviny, naštudovali recept a vyrátali hodnotu jednej upečenej palacinky. Okrem toho, že to bolo pre deti nesmierne zábavné, na konci boli veľmi prekvapené, koľko peňazí dokázali ušetriť podrobným plánovaním a vlastnou prípravou.

Takéto a  podobné úlohy dostávali deti a mladí ľudia zo všetkých zúčastnených detských domov, aby pochopili význam vlastnej sociálno-finančnej gramotnosti a sami si uvedomili, aké je to pre nich dôležité.

“Počas projektu som sa veľmi veľa naučil a páčilo sa mi, že sme pracovali s reálnymi peniazmi. Teraz im oveľa lepšie rozumiem a viem, že je veľmi dôležité míňať ich rozumne“, povedal nám sedemnásťročný Adrián z detského domova vo Vranove nad Topľou, keď sme sa ho na záverečnom seminári pýtali na jeho dojmy z projektu. Šestnásťročný Kevin z detského domova Tŕnie potvrdil jeho slová a dodal: „Najprv som sa bál, či budem všetkému rozumieť, ale nakoniec som bol rád, že som bol s kamarátmi a ešte som sa aj niečo dôležité naučil. Teraz sa už teším, že keď si po odchode z domova niečo našporím, budem vedieť so svojimi úsporami aj správne narábať.“

Za Nadáciu pre deti Slovenska zastrešuje projekt Život mladých pod kontrolou jej skúsená manažérka Alena Matúškova. Tá vidí jeho prínos najmä v aktuálnosti témy finančnej gramotnosti a systematickej práci s deťmi a mladými ľuďmi z detských domovov.

„Sme veľmi vďační, že sme pre tento projekt získali takého silného partnera akým je spoločnosť Johnson Controls International. Spoločne sme pripravili tento program, lebo sme si vedomí toho, že deti a mladí ľudia z detských domovov si nemajú kde osvojiť finančné návyky potrebné pre reálny život. Po odchode z domovov majú problém hospodáriť so svojimi financiami a častokrát nerozumejú ich reálnej hodnote. Som veľmi rada, že sa deťom a mladým ľuďom náš projekt páčil a mali možnosť vyskúšať si aké to je, mať zodpovednosť za svoje aktivity a správu peňazí, ktoré na ne musia vynaložiť. Verím, že náš projekt bol prínosný pre všetkých zúčastnených, a že ho budeme môcť systematicky rozvíjať aj naďalej.“

—Alena Matúšková

Projekt Život mladých pod kontrolou realizujeme v partnerstve a s finančnou podporou Johnson Controls International.