Mladí v Kysuckom Novom Meste makajú na plné obrátky

Kysucké Nové Mesto získalo ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2018. Ocenenie udeľuje Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnermi KOMUNÁLNA poisťovňa, as. Vienna Insurance Group a Združenie miest a obcí Slovenska. Súčasťou ocenenia je aj dar 3.000,- eur na ďalší rozvoj aktivít s deťmi a mladými ľuďmi. O tom, ako ich využili nám napísal Lukáš Hrošovský z organizácie SYTEV, ktorá stojí aj za mládežníckou klubovňou. 

Medzinárodný deň detí s CVČ 

Na deň detí sme sa spolu s dobrovoľníkmi a členmi Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu (KNMMP) zapojili do realizácie aktivít pre deti v našom meste, ktoré organizovalo Centrum voľného času. Prezliekli sme sa za zábavné postavičky a sprevádzali sme deti rôznymi atrakciami.

Živé miesta 

Od 24. do 28. júna sme pomáhali s prípravou a realizáciou pilotného kultúrno-športového festivalu v našom meste s názvom „Živé miesta“. Prvé 3 dni prebiehali športové turnaje na umelo vytvorenej ploche na námestí vo florbale, na ktorých sa zúčastnili žiaci základných škôl, poobede boli tieto športoviská prístupné pre verejnosť. Festival bol zakončený kultúrnou časťou, kde bola živá hudba, stand up vystúpenie komičky Simony, ale aj premietanie dokumentárneho filmu „Lada svetom“. Spolu s nami sa na tomto podujatí podieľalo viacero dobrovoľníkov. 

Deň objatí 

Organizácia SYTEV koordinovala už druhý ročník podujatia „Deň objatí„ (Hug Day) v Kysuckom Novom Meste. Spoločne sa do tejto akcie zapojilo 22 miest v rámci celého Slovenska. Dobrovoľníci si v našej klubovni pripravili kartónové tabuľky s rôznymi nápismi ako „Objatie zadarmo“ a podobne. Následne sa v spoločných tričkách s týmito tabuľkami vydali do ulíc nášho mesta a vyčarili úsmev na tvári našim spoluobčanom. Dobrovoľníci taktiež zavítali do rôznych sociálnych zariadení, ale aj na mestský úrad, a aj takto potešili primátora a ďalších zamestnancov.

Letné kino 

Počas mesiacov júl až september sme organizovali projekt „Letné kino“, kde sme pripravovali filmové premietania v živej prírode pre širokú verejnosť. Premietania boli za dobrovoľný príspevok a do prípravy sa pravidelne zapojili dobrovoľníci z KNMMP ale aj iní dospelí dobrovoľníci, ktorí spolu s nami pomáhali rozložiť konštrukciu, pripraviť plátno, rozložiť lavice či pripraviť audio techniku. V tomto projekte sme spolupracovali s mestom. Na premietaniach sa v priemere zúčastnilo približne 70 ľudí.

Športové leto 

Tak ako po predchádzajúce roky, aj toto leto sme spolu s deťmi a mládežou nesúťažne športovali. Pripravili sme rôzne športové aktivity ako napríklad futbal, volejbal, bedminton a po prvýkrát sme vyskúšali aj zorbingové lopty určené na bumper futbal. Športovali sme na verejných športoviskách alebo v školských telocvičniach. Športových aktivít sa zúčastnili rôzne vekové kategórie detí a mládeže.

Deň bublín 

Koniec letných prázdnin sme si spolu s členmi KNMMP prichystali prekvapenie pre deti a mládež v našom meste. Na námestí sme rozložili stan, pripravili sme bublifuky, bazénik na mega bubliny, fotostenu ale aj stôl, kde dobrovoľníčky kreslili deťom na tvár rôzne kresby. Keďže bol slnečný deň, podujatia sa zúčastnilo viac ako 200 detí a rodičov, a mohli sme sa tak spoločne rozlúčiť s prázdninami.

Európsky týždeň dobrovoľníctva 

Počas tohto týždňa sme 16. septembra začali s dobrovoľníckymi aktivitami v našom meste. Prvý deň sme sa spolu s členmi KNMMP a dobrovoľníkmi, ktorých koordinovalo Kysucké dobrovoľnícke centrum vybrali na židovský cintorín, kde je dlhé roky nelegálna skládka odpadu. Naším dobrovoľníckym nasadením sme prispeli k postupnému ničeniu tejto skládky. V stredu sme pokračovali ďalšími dobrovoľníckymi aktivitami a spolu s mládežou sme natierali železničný podchod. V piatok sme sa rozhodli pokračovať v upratovaní nášho okolia a vybrali sme sa do oddychovej zóny v našom meste – upratovali sme nábrežie rieky Kysuca. Spolu s členmi KNMMP a aj firemným dobrovoľníkom z KIA Motors Slovensko sme vyzbierali 30 vriec rôzneho odpadu v okolí rieky. 

Európsky týždeň mobility 

Počas septembra prebiehal Európsky týždeň mobility a my sme vyhlásili fotosúťaž. Motivovali sme verejnosť, aby posielali fotografie nebezpečných častí v našom meste. Išlo napríklad o diery v cestách alebo chodníkoch, neosvetlené časti mesta, neosvetlené priecestia pre chodcov a ďalšie iné. Na túto fotosúťaž sme vytvorili aj označenie, ktoré súťažiaci používali vo svojich príspevkoch na sociálnych sieťach: #bezpecneknm. Zúčastnených sme odmenili drobnými vecnými cenami. 

Betlehemské svetlo 

Aj v roku 2019 k nám do mesta priniesli Skauti Betlehemské svetlo, ktoré sme spolu s poslancami mesta, dobrovoľníkmi a členmi KNMMP zaniesli na mestský úrad, do kostola. Spoločnosť nám robili ženy, ktoré počas cesty na mestský úrad spievali ľudové piesne. Po podujatí sme boli pozvaní na obed.

Silvester 

Koniec roka sme spolu s mládežníkmi a členmi KNMMP oslávili v priestoroch Centra voľného času sv. Jakuba. Spoločne sme si užili zábavu, tancovali sme a spomínali na zážitky, ktoré sme zažili počas celého roka.

Mládežnícky ples 

V januári po prvýkrát Kysucko-Novo-Mestský mládežnícky parlament organizoval mládežnícky ples v našom meste. Mladým poslancom sme pomáhali so všetkým, čo potrebovali. Na prípravných a plánovacích stretnutiach sme si rozdelili úlohy, kto má čo vybaviť a ako sa ples blížil, začali sme plánovať program. Na plese sa podieľalo viac ako 10 dobrovoľníkov a zúčastnila sa ho mládež z nášho, ale aj z iných miest či obcí. Po úspešnom pilotnom ročníku chceme budúci rok organizovať aj ďalší a možno začať novú tradíciu mládežníckych plesov v našom meste.

Medzinárodný deň žien

Na oslavu Medzinárodného dňa žien sme pripravili malé prekvapenie pre ženy v meste. Prichystali sme si ruže, na ktoré sme pripínali krátke prianie príjemného prežitia dňa za KNMMP. Následne sme spolu s členmi KMMP rozdali v uliciach viac ako 400 ruží a potešili okoloidúce ženy.