Na budúcnosti záleží

Uvoľnené pandemické opatrenia, ktoré boli platné počas leta, dovolili uskutočniť letný tábor „Na budúcnosti záleží 2“  pre 24 mladých dospelých z  Centier pre deti a rodiny z Kremnice, Tŕnia a Hriňovej. Počas tábora si mladí dospelí vyskúšali zážitkové aktivity zamerané na utvrdenie životných zručnosti potrebných pri začlenení sa odchádzajúcich mladých dospelých z CDR do bežného života a práce.  Utvrdzovali  si aj zručnosti  a vedomosti  z finančnej gramotnosti.  Všetky aktivity boli realizované inou  formou, ako v bežnom prostredí centier.

V tábore sa stretli deti z rôznych centier, preto si najprv sami  vytvorili spoločné pravidlá.

Na ihrisku si príjemnou formou spoločenskej hry zopakovali, čo sa naučili z  finančnej  gramotnosti.

Aktivity zamerané na spoluprácu, priateľstvo, organizačné schopnosti rozvíjali tímovú spoluprácu.

Rešpekt, vnímanie inakosti si vyskúšali v aktivite, v ktorej kreslili spoločný obrázok tak, že fixu držal ,,nevidiaci“ a asistovali nepočujúci. Neľahká bola aj úloha, v ktorej  hráč navigoval slepého po určitej dráhe.

Spoločne si navrhli výlet do blízkeho okolia. Deti si vybrali také atrakcie, kde sa neplatí vstupné ako botanická záhrada v Banskej Štiavnici. Aj tu mali  zážitkové hry.

Veľkú zábavu mali pri vyrábaní si svojich originálnych  tričiek. Naučili sa čaro  batikovanej techniky a tešili sa z vlastnoručne vyzdobeného trička.

Mladí dospelí sa v tábore cítili tak dobre, že v spätnej väzbe navrhli, aby budúci rok tábor trval 2 týždne J. Veľký úžitok zo spoločného stretnutia mali aj pracovníčky CDR.  „Všetky mali pripravené perfektné aktivity, takže sme sa všetci nielen zabavili ale si aj vymenili nápady,“ povedala Jana Bohušová z CDR Tŕnie.

Letný tábor „Na budúcnosti záleží“ v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska finančne  podporila aj spoločnosť Komerční banka a.s.  pobočka zahraničnej banky (https://www.koba.sk/).