Nominujte na ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2019

Poznáte obec alebo mesto, ktoré v roku 2019 prešli významný kus cesty v tom, aby boli bližšie svojim najmladším obyvateľom? Alebo ste takouto samosprávou? Do 15. apríla 2020 prijímame nominácie na ocenenie „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2019“. Dve miestne samosprávy, ktoré v minulom roku zaznamenali najväčší progres v zlepšovaní kvality života detí a mladých ľudí v ich obci alebo meste, získajú okrem titulu aj dar vo výške 3 000 eur na ďalšie aktivity v tejto oblasti.

Ocenenie „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom“ udeľuje Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnermi KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a Združenie miest a obcí Slovenska. 

Nominácia na ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2019

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ocenenia sa uskutoční 27. mája 2020. 

V prípade otázok alebo technických problémov s odoslaním nominácie vám rád pomôže Peter Lenčo, ktorého môžete kontaktovať na peter.lenco@nds.sk

Prejsť na Nominačný formulár

Štatút ocenenia v pdf

Ochrana osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas vyjadrený odoslaním nominačného formulára. Nadácia pre deti Slovenska použije tieto informácie iba v súvislosti s Ocenením Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Odoslaním tohto nominačného formulára dávam dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v nominačnom formulári v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. spoločnosti Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava. Všetky podrobnejšie informácie o vašich právach nájdete na www.nds.sk.