Opäť sme zvýšili finančnú gramotnosť

Dňa 9.10. sa v spoločnosti Johnson Controls uskutočnil záverečný workshop programu „Život mladých pod kontrolou“. Do Bratislavy prišli deti z detských domovov z celého Slovenska prezentovať nové poznatky, ktoré počas trvania programu získali, a porozprávať o ich skúsenostiach. 

Cieľom programu je pripraviť deti do života, ukázať im, že môžu ísť za svojimi cieľmi, a že je dôležité mať poznatky o financiách. V rámci programu sa s deťmi preberajú napríklad témy sporenia, daní, rozpočtov, hospodárenia s peniazmi apod.  

Súčasťou je uvádzanie znalostí do praxe – deti si vytvárajú nákupné zoznamy, učia sa rozmýšľať ekonomicky, sú vedené k šetreniu a k zisku prospechového štipendia. Finančné vzdelávanie má deťom zabezpečiť budúcnosť a zapojenie sa do normálneho života, keď jedného dňa opustia svoje domovy. 

My sme sa rozprávali o projekte s oboma zúčastnenými stranami – s deťmi aj dospelými, ktorí sa do projektu zapojili ako dobrovoľníci alebo sú priamo vychovávateľmi detí. Pýtali sme sa, čo im projekt dal, aké aktivity počas neho robili, a ako ich to podľa nich ovplyvní do budúcnosti.

Miška (15) a Zdenka (13), Centrum pre deti a rodiny Kremnica

Zdenka: Som v detskom domove od malička. Tento projekt mi dal veľa, lebo som sa naučila robiť s peniazmi – napríklad keď dostanem 50 EUR, už viem, že by som si ich mala rozdeliť. Čo je lacné, to si kúpime, aby nám rozpočet vyšiel a mohli sme nakúpiť všetko, čo potrebujeme. Myslím, že keď budeme chcieť, tak sa dostaneme k svojim snom. Ja by som napríklad chcela byť zdravotná sestra.

Miška: Projekt mi dal veľa skúsenosti a nové poznatky. V lete sme boli na tábore, ktorý sa tiež venoval téme financií, mali sme súťaže, veľa sme sa naučili a bola to sranda.

Učili sme sa aj o možných rizikách v oblasti peňazí  – napríklad, že si treba si dávať pozor na automaty, lebo môžu vyvolať závislosť.

Slavomír Kozub a Eduard Ferencko, vychovávatelia, Detský domov sv. Klementa Hofbauera Podolínec

Slavomír: Do  tohto projektu sme sa zapojili už druhýkrát a zrealizovali sme množstvo aktivít. Okrem klasických prednášok sme sa učili o ochranných prvkoch bankoviek, robili  sme rodinný rozpočet – porovnávali sme tie, čo si deti pamätali ešte zo svojich pôvodných rodín a ten z detského domova. Spravili sme si celodenný výlet do Kremnice a navštívili sme múzeum a mincovňu, kde nám prednášajúca porozprávala zaujímavosti zo sveta financií. 

Boli sme aj v galérii Dobrá hračka, kde je veľké množstvo profesií, ktoré si deti môžu vyskúšať prostredníctvom hier. Tu sme kládli dôraz na myšlienku „ak chceš niečím v živote byť, musíš mať vzdelanie. 

Eduard: Taktiež sme sa venovali téme ekológie, zaviedli sme separovanie do našich štyroch bytov a začali sme deti učiť triediť odpad. Projekt s názvom „Ži ekologicky, mysli ekonomicky“ dlhodobo pokračuje ďalej. Máme separované nádoby a lis na plastové fľaše,  a chceme deťom ukázať že aj takto sa dá ušetriť. Kancelársky papier nosíme raz mesačne do zberu a za vyzbierané peniaze sme si kúpili toastovač.

Slavomír: Deti získajú skúsenosti z finančného vzdelávania, a to či sa posunú ďalej už závisí na každom z nich, ale minimálne základy mať budú. Príklad: jeden z našich chlapcov sa veľa toho naučil, pochopil že vzdelanie je dôležité, a sám si dokázal zabezpečiť prospechové štipendium, pričom robí všetko preto, aby svoje známky ešte zlepšil a dostal viac financií ako minulý rok.

Jakub (16), CPDR Tŕnie

Som druhák na strednej. Tento projekt mi pomohol v tom, že som si viac začal šetriť a začal som sa učiť, aby som dosiahol lepšie vzdelanie. Dal som si cieľ, že chcem skončiť školu, mať vzdelanie a pracovať, chcel by som byť elektrikár. Najviac sa mi z projektových aktivít páčilo múzeum Dobrá hračka, tam sa ma dokonca pýtali, či tam nechcem letnú brigádu.

Ján Palúch, riaditeľ CPDR Trńie 

Tým, že máme v Centre veľa dospievajúcich detí a mladých dospelých, vyhodnotili sme to tak, že tento projekt by im mohol prospieť a naštartovať ich do života. Keď sa deti osamostatnia a začnú fungovať samy, odrazí sa to, čo im program dal.

Keď som bol deti pozrieť na sústredení a rozprával som sa s nimi, boli spokojné, stretli sa s deťmi z iných centier a aj aktivity, ktoré sa tam robili, ich nabudili, nadchli, a ja verím že si niečo z toho zoberú do konca života.

Nikol,  Johnson Controls

Mám na starosti všetky CSR aktivity, ktorým sa naša firma venuje, a jednou z nich je tento projekt – vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti.

Bola som osobne v detskom domove Tŕnie, kde sme s deťmi robili rôzne aktivity. Z rôznych letákov sme vystrihovali potraviny, ktoré by si deti chceli kúpiť a lepili sme ich do košíka – keď sa deťom podá napríklad téma rozpočtu takto interaktívne a záživne, viac si z toho zoberú. Tento rok sme sa zapojili tak, že sme šli do tábora, rozprávali sme sa s deťmi o tom, kto sme, aké majú záujmy a čím chcú byť. Niektoré deti nám povedali príbeh, ako sa dostali do domova, a že nechcú skončiť ako ich rodičia, chcú sa mať v živote dobre.

CSR aktivity sú  dôležité nielen pre veľkú firmu ako Johnson Controls, ale pre každú spoločnosť – buď tie peniaze dá štátu alebo ich odvedie niekam inam, takže je lepšie dať ich na niečo, čo má zmysel. Chceme byť unikátni a dať deťom niečo iné. 

Projekt Život mladých pod kotrolou financuje Johnson Controls.