Počítame s deťmi!

Pozývame vás na konferenciu „Počítame s deťmi!“, ktorá sa uskutoční 9. – 10. marca 2020 vo Zvolene, Hotel Tenis. Linku na prihlášku a informácie o konferencii nájdete v článku. Prihlasovanie do 25. 2. 2020. Tešíme sa na vás!

Konferencia sa bude venovať otázkam, ako zlepšiť kvalitu života detí a mladých ľudí na úrovni miestnej samosprávy, ako naplniť ich potreby a zapojiť ich do komunitného života a spolurozhodovania v obci a meste.

V prezentačnej časti predstavíme výsledky mapovania potrieb detí a mladých ľudí na Slovensku a analýzu verejnej politiky v tejto oblasti. Privítame hostí z troch slovenských samospráv – Lučenec, Nové Zámky a Zvolen – ktorí predstavia svoje skúsenosti so strategickým prístupom k deťom a mladým ľuďom. Taktiež privítame hostí z dvoch zahraničných samospráv – Leeds (Veľká Británia) a Viedeň (Rakúsko), ktorí budú hovoriť o svojich cestách k mestám pre deti a mladých ľudí.

Vo workshopovej časti sa budeme spoločne zamýšľať nad tým, akým aktuálnym príležitostiam a výzvam v oblasti detí miestne samosprávy čelia, a ako s nimi pracovať. Konferencia taktiež poskytne priestor na networking ľudí, samospráv a organizácií, ktorí v danej oblasti pracujú alebo sa chcú viac angažovať.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 25. februára 2020 (utorok) vyplnením registračného formulára.

Počas konferencie je zabezpečený program, tlmočenie, strava a občerstvenie. Časti účastníkov je zabezpečené ubytovanie v dvojlôžkových izbách. Cestovné si hradia účastníci sami. V prípade vyššieho záujmu, než je kapacita konferencie, si organizátor vyhradzuje právo výberu účastníkov. 

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať:
Organizácia a logistika – Andrea Geregová, andrea@nds.sk
Program – Peter Lenčo, peter.lenco@nds.sk

Konferenciu realizujeme v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“ Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.   

Snímka1

Rámcový program konferencie

9. marca 2020, pondelok
9:00 – 10:00 Registrácia, ranné občerstvenie
10:00 – 10:30 Otvorenie konferencie
10:30 – 12:00 Potreby detí a mladých ľudí na Slovensku a možnosti verejnej politiky
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 15:00 Inšpirácie zo Slovenska: Lučenec, Nové Zámky, Zvolen
15:00 – 18:00 Inšpirácie zo zahraničia: Leeds (UK), Viedeň (AT)
18:00 – 19:00 Večera
19:30 – 20:30 Divadelné predstavenie: Solitarita, RosaThea, Ružomberok

10. marca 2020, utorok
9:00 – 12:00 Workshopy: Aktuálne výzvy a príležitosti 
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 16:00 Networking s občerstvením