Poznáme ďalších bojovníkov za zdravie

Tento rok vyhlásila zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska nový grantový program Bojovníci za zdravie pre organizácie. Z veľkého množstva projektov vybrali odborníci v zdravotnej starostlivosti aj zástupcovia z neziskového sektoru 26 organizácií, ktoré získajú podporu.

Cieľom grantového programu je pomôcť inštitúciám, ktoré skvalitňujú zdravotnú starostlivosť pre deti a mladých ľudí, ale aj dospelých. Z príspevkov sa nakúpi množstvo potrebných prístrojov a vybavenia, zrekonštruujú sa priestory oddelení v nemocniciach, vytvorí sa rehabilitačný park a mnoho iného. 

Viac informácií nájdete na tejto stránke.


1 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Lučenec BB obnova a modernizácia  pediatrického oddelenia 15000,00
2 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Považská Bystrica TN nákup vybavenia, obnova lôžok na  ortopedickom oddelení 10000,00
3 Ľubovnianska nemocnica, n.o. Stará Ľubovňa PO rekonštrukcia a dovybavenie  priestorov pre darcov krvi 9000,00
4 ČERVENÝ NOS Clowndoctors Bratislava BA podpora programu Smiech  nepozná vek pre seniorov 15000,00
5 Regionálna nemocnica Sobrance n.o. Sobrance KE nákup prístrojov, dovybavenie oddelenia dlhodobo chorých,  pacienti po mozgových príhodách  8399,60
6 Detské ARO Košice Košice KE nákup prístroja na neinvazívnu  ventilačnú podporu pre Kliniku  pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny v Košiciach 10000,00
7 Všeobecná ambulancia pre dospelých Stakčín PO nákup prístrojov tlakový holter,  ABI prístroj 2000,00
8 Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. Bratislava-Ružinov BA vybudovanie a zariadenie novej  ortopedicko-protetickej ambulancie 8000,00
9 OZ PRE ŽENY Trenčín TN rekonštrukcia a vybavenie pooperačnej  izby na gynekologicko-pôrodníckom  oddelení / Fakultná nemocnica Trenčín 15000,00
10 MEDIKONTAKT, s. r. o. Komárno NR nákup prístroja AED defibrilátor pre  pacientov zdravotného strediska 1980,00
11 VITALITA n.o. LEHNICE Lehnice  TT vytvorenie vonkajšieho rehabilitačného  parku pre novozriadenú Špecializovanú  nemocnicu v odbore fyziatrie, balneológie  a liečebnej rehabilitácie 10000,00
12 DDfarm s.r.o Bardejov PO nákup prístroja ABI na ambulantné  angiologické vyšetrenie 2500,00
13 DH-MED s.r.o., Ambulanciavšeobecného lekára pre dospelých Ladomerská Vieska / Hliník nad Hronom BB nákup prístroja tlakový holter pre  ambulanciu všeobecného lekára  pre dospelých 1428,00
14 EYE M CARE, s.r.o Nové Zámky NR nákup prístrojov na vyšetrenia  zraku v teréne – pre nekomunikujúce /  nespolupracujúce deti a  hendikepovaných dospelých 14300,00
15 Hornooravská nemocnica s poliklinikou v Trstenej  Trstená ZA vytvorenie oddychovej zóny pre pacientov  interného a chirurgického oddelenia  – rekonštrukcia a vybavenie 10100,00
16 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Bardejov PO dovybavenie, nákup polohovateľných  postelí pre pacientov Liečebne  dlhodobo chorých 20000,00
17 Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. Topoľčany NR nákup polohovateľných kresiel  na ambulantné podávanie chemoterapie  v onkologickej ambulancii 12000,00
18 KRANKAS s.r.o. Žilina ZA nákup prístroja ABI na angiologické  vyšetrenie pre viaceré ambulacie  pôsobiace na poliklinike 2268,00
19 Občianske združenie ZDRAVÉ PĽÚCA Dražkovce pri Martine / Diaková, Martin ZA dovybavenie Kliniky hrudníkovej chirurgie  JLFUK a UNM Martin, nákup a inštalácia  klimatizácie a germicídnych žiaričov 10000,00
20 Občianske združenie Kvapka pre Medika Šaľa NR nákup pacientského simulátora pre  študentov medicíny na rozvoj ich klinických  zručností vrátane nácviku komunikácie 19866,00
21 Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica BB nákup pomôcok (odsávačka, pulzoximeter,  pacientský monitor) a zdravotníckych  potrieb pre deti s nariadenou ústavnou  starostlivosťou v paliatívnej starostlivosti – hospic 3270,00
22 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Skalica TT dovybavenie pediatrie, nákup postelí  pre detských pacientov a ich  sprevádzajúce osoby 12000,00
23 Občianske združenie Zriedkavé choroby Bratislava   BA natočenie videodokumentov –  osveta v oblasti zriedkavých ochorení 10000,00
24 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina  Žilina ZA rekonštrukcia spoločných priestorov  Detskej polikliniky – čakárne,  sociálne zariadenia pre 12 ambulancií 15000,00
25 URDAM s.r.o. Košice KE nákup prístrojov ABI, spirometer /  ambulancia všeobecného lekára pre dospelých 3000,00
26 HODOSI-MED s.r.o. Moldava nad Bodovu KE nákup prístrojov ABI, tlakový holter,  EKG / ambulancia všeobecného  lekára pre dospelých 3000,00
SPOLU 243111,60