Pozvánka na diskusiu: Deti a mladí ľudia v samospráve

Pozývame Vás na diskusiu s názvom „Deti a mladí ľudia v samospráve“, ktorá sa uskutoční 20. 11. 2019 o 10:00 v Bratislave, v priestoroch Open Gallery, Nadácia otvorenej spoločnosti, Baštová 5.

Počas verejnej diskusie budeme spoločne hľadať odpovede na dve základné otázky: Aké sú potreby detí a mladých ľudí na Slovensku? Aké možnosti má miestna samospráva, aby prispela k ich napĺňaniu? 

V roku 2009 vydala Nadácia pre deti Slovenska spolu s ďalšími partnermi súhrnnú správu z mapovania novo-vynárajúcich sa potrieb detí a mladých ľudí. V kontakte s deťmi a mladými ľuďmi sme neustále a kontinuálne mapujeme situáciu prostredníctvom skupinových rozhovorov (fokusových skupín). Po 10-tich rokoch sa chceme spoločne pozrieť na to, či sa niečo zmenilo, aké sú aktuálne potreby detí a mladých ľudí, čo je nové v ich živote, čo sa naopak nemení a čo s tým všetkým môžeme urobiť, aby sme situáciu zlepšili. 

Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom

Nadácia pre deti Slovenska už 7 rokov realizuje program Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom. V rámci neho pomáhame samosprávam zvyšovať a zlepšovať participáciu detí a mladých ľudí v živote miestnej komunity a tvoriť verejnú politiku na samosprávnej úrovni tak, aby lepšie zohľadňovala ich potreby. V posledných mesiacoch sme sa venovali analýze verejných politík vo vzťahu k deťom a mladým ľuďom a skúmali, aké možnosti a potenciality má samospráva pre zvyšovanie kvality ich života. Chceme sa podeliť o naše zistenia a spoločne hľadať odpovede ako ich pretaviť do praxe. 

Diskusia sa uskutoční v symbolický dátum 20. novembra, ktorý bol ustanovený za Svetový deň detí. Bol vyhlásený pri príležitosti prijatia Dohovoru o právach dieťaťa, ktorého 30 rokov existencie a platnosti si tento rok pripomíname. 

Diskutovať budú: 
Aneta Chlebničanová, senior expertka Nadácie pre deti Slovenska
Peter Lenčo, programový manažér Nadácie pre deti Slovenska

Diskusiu moderuje:
Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, diskusiu si budete môcť pozrieť online na facebookovej stránke Nadácie pre deti Slovenska, kde následne zverejníme záznam.

Diskusia sa uskutoční v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni”.

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.  

Snímka1