Pozvánka na vzdelávací workshop

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom programu poisťovňou Kooperativa, a.s. Vás pozýva na workshop, ktorý sa bude venovať téme podpory a vytvárania bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a komunitách. Organizácie, ktoré sa zúčastnia workshopu môžu žiadať o podporu svojich projektov, ktoré budú napĺňať ciele grantového programu.

Miesto a dátum konania workshopu:  Zvolen – penzión Almada, 23.01.2019

(predpokladaný čas: 9.00 – 15.00 hod.)

Témy workshopu

  • vývojové potreby detí v súvislostiach s bezpečným prostredím
  • možnosti vytvárania bezpečného a zmysluplného prostredia v rodinách, školách a komunitách
  • participácia detí na vytváraní bezpečného a zmysluplného prostredia a rešpektujúci prístup
  • príprava projektov v rámci GP Bezpečne v komunite, bezpečne doma.

V prípade záujmu sa, prosím, prihláste do 18.01.2019 prostredníctvom on-line prihlášky. Prihláška je záväzná. V prípade Vašej neúčasti nás bezodkladne informujte, aby sme mohli prijať na Vaše miesto iných čakajúcich záujemcov.

Účastníkom sú hradené nasledovné náklady: vzdelávanie, strava, občerstvenie. Cestovné náklady si hradia účastníci. (Počet miest je limitovaný. V prípade väčšieho záujmu si organizátor vyhradzuje právo uprednostniť skôr prihlásených účastníkov). Po prihlásení Vám budú zaslané ďalšie potrebné informácie.

Andrea Geregová, koordinátorka programov, andrea@nds.sk