Pozvánka na vzdelávací workshop Športujem rád a bezpečne

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom programu poisťovňou Kooperativa, a.s.Vás pozýva na workshop, ktorý sa bude venovať téme podpory a vytvárania bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a komunitách. Organizácie, ktoré sa zúčastnia workshopu môžu žiadať o podporu svojich projektov, ktoré budú napĺňať ciele grantového programu.

Miesto a dátum konania workshopu:  Zvolen – penzión Almada, 16.09.2020

(predpokladaný čas: 9.00 – 15.00 hod.)

Témy workshopu: 

  • vývojové potreby detí v súvislostiach s bezpečným prostredím
  • nesúťažné športovanie ako nástroj vnútornej motivácie
  • možnosti vytvárania bezpečného a zmysluplného prostredia v nesúťažnom športovaní
  • participácia detí pri príprave, realizáciia evalvácii projektov
  • príprava projektov v rámci GP ŠPORTUJEM RÁD A BEZPEČNE.

V prípade záujmu sa, prosím, prihláste do 11.09.2019 prostredníctvom on-line prihlášky:

Prihláška je záväzná. V prípade Vašej neúčasti nás bezodkladne informujte, aby sme mohli prijať na Vaše miesto iných čakajúcich záujemcov. Vzhľadom na súčasnú situáciu počet účastníkov bude limitovaný, aby sme dodržali hygienické štadandardy.

Účastníkom sú hradené nasledovné náklady: vzdelávanie, strava, občerstvenie. Cestovné náklady si hradia účastníci.

(Počet miest je limitovaný. V prípade väčšieho záujmu si organizátor vyhradzuje právo uprednostniť skôr prihlásených účastníkov).


Po prihlásení Vám budú zaslané ďalšie potrebné informácie.

Kontakt

Andrea Geregová
andrea@nds.sk
+421 949 454 493