Prečo potrebujeme vaše 2% ? Aby sme z nich urobili 100%

Aj 2 % môžu v živote detí pomôcť k stopercentnej zmene.

Už je to rok, čo na Slovensku potvrdili prvý prípad nákazy novým typom koronavírusu. Bolo to 6. marca 2020. Do pár mesiacov sme tu mali pandémiu, pre ktorú sa na Slovensku ocitli v ťažkej životnej situácii desaťtisíce detí a ich rodiny. Pandémia trvá dodnes. V treťom sektore už snáď ani nepremýšľame nad tým, dokedy to ešte bude trvať, ale nad tým, ako pomôžeme zjemniť dopady koronavírusu a často neefektívnych opatrení na deti a ich rodiny.

V krajine narástol s počtom mesiacov strávených v izolácii aj počet obetí domáceho násilia a šikany. Zistili sme, že medzi nami žijú deti, ktoré pre chudobu nemajú žiaden prístup k online vyučovaniu, väčšinou sú to tie z najchudobnejších marginalizovaných komunít. No do priepasti bez možnosti vzdelávať sa online padli aj deti zo sociálne slabších rodín a regiónov. Tie stratili zo dňa na deň možnosť zaplatiť nájom či kúpiť potraviny – nemajú prostriedky na základné životné potreby. Deti so zdravotnými znevýhodneniami či špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prišli o kontinuitu svojej zdravotnej starostlivosti, i tej duševnej.

Sociálnou izoláciou trpia snáď všetky deti, bez ohľadu na to, do ktorej škatuľky ich upraceme. Tie fyzicky zdatnejšie športové tipy zas prišli o možnosť plnohodnotne rozvíjať svoje danosti, naopak tie, ktoré trávili už predtým priveľa času na internete, sú pred škodlivým obsahom v ešte oveľa väčšom nebezpečenstve. Niektoré deti cítia neistotu z budúcnosti a tak upadajú do depresií, iným umierajú príbuzní a ony sa nemajú s kým o tom poriadne porozprávať.

Pozrite sa, ako môžete prispieť 2% z daní TU

Hodina deťom – koho sme podporili v roku 2020

Aj preto sme sa takmer bezprostredne po prepuknutí pandémie v roku 2020 pustili do rýchlej intervencie. Témy, na ktoré sme sa urgentne zamerali, boli práve krízové situácie rodín a akútne ohrozenia detí v prostredí, v ktorom žijú. Prostredníctvom nášho grantového programu Hodina deťom sme s pomocou našich významných partnerov – spoločnosťami Pepco a Billa – prerozdelili rovných 23 tisíc eur trom organizáciám. Prácu Centra Slniečko, online poradne IPčkoLinky detskej istoty sme považovali za zásadnú a chceli sme ju zefektívniť.

Prečo? Pretože myšlienky na samovraždu a pokusy o ňu, rovnako ako úzkosť, stres či samota a násilie v dôsledku koronakrízy sa stali hlavnými témami detí a mladých ľudí v roku 2020. „Zaznamenali sme päťnásobný nárast všetkých kontaktov v porovnaní s obdobím pred COVID-19, prostredníctvom chatu sme pomáhali 3 038-krát a cez e-mail 1 009-krát, pričom asi 95 percent poradenských rozhovorov je aktuálne spojených s koronavírusom,“ povedal nám ešte minulý rok Marek Madro z organizácie IPčko.

Téma koronavírusu je denne prítomná aj v 90 percentách z asi 270 volaní na dvadsaťštyrihodinovú bezplatnú Linku detskej istoty na telefónnom čísle 116 111. V oboch prípadoch sme finančne posilnili práve chod týchto liniek. V prípade Centra Slniečko sme zase finančne prispeli na prevádzku špecializovaných pobytových zariadení pre týrané a sexuálne zneužívané deti – obete domáceho násilia.

Okrem toho sme v roku 2020 prerozdelili ďalších 100 270, 35 eur z výnosu 21. zbierky Hodina deťom 12 organizáciám, ktoré sa tiež venujú práci s deťmi v ohrození.

Pomôcť môžete aj tým, že si kúpite naše tričko z kompot.sk.
Sumou 8 EUR tak podporíte náš program Hodina deťom a pomôžete deťom a mladým ľuďom v ohrození.
A vy budete mať parádne tričko!

Fondy a granty roka 2020

Prostredníctvom niekoľkých fondov a grantov na pomoc deťom, mladým ľuďom a ich rodinám dlhodobo pomáhame našim partnerom pomáhať tam, kde je to práve treba. Inak tomu nebolo ani v roku 2020 počas pandémie koronavírusu. Napríklad v Levickom okrese pomáhame miestnej spoločnosti Cloetta, výrobcom výborných svetových cukríkov, prerozdeľovať financie na podporu lokálnych projektov pre deti a mladých ľudí už 12 rokov. V roku 2020 venovali na tvorbu bezpečného a tvorivého prostredia pre deti takmer deväť tisíc eur.

Už šesť rokov budujeme rozvojovú spoluprácu aj s poisťovňou Kooperativa. Z grantového programu Športujem rád a bezpečne podporili v roku 2020 sumou vyše 40 tisíc eur dvadsiatku projektov z celého Slovenska. Cieľom bolo, aby boli projekty založené na rozvoji pohybových aktivít všetkých detí bez rozdielu, no bez motivácie zúčastniť sa ich súťažne.  Všetci netrpezlivo čakáme, až sa ich deti budú môcť zúčastniť bez obmedzení a naplno.

Bez vzdelania to nepôjde

Viete ako problémom násilia, šikany či chudoby predchádzať v budúcnosti, keď sa z detí stanú dospelí? Kvalitným vzdelaním dostupným pre všetky deti bez rozdielu – tu a teraz. Vzdelávanie sa pre nás za tých viac ako 25 rokov existencie stalo jednou z kľúčových tém, ktorým sa venujeme – či už vlastnými projektami, alebo podporou tých existujúcich.

Cieľ máme jasný – aby bolo v slovenských školách čoraz viac empatických, kompetentných a zručných pedagógov rešpektujúcich rozmanitosť detí, dosť nápaditých na to, aby sa vo svojich školách kreatívne a otvorene popasovali aj s nedostatkom financií či odborných pracovníkov.

Jedným z našich najúspešnejších vzdelávacích programov je ten na podporu inkluzívneho vzdelávania, ešte v roku 2018 sme ho nazvali Kto chýba?. V aktuálnom školskom roku 2020/2021 pracujeme v rámci projektu Škola inkluzionistov už s treťou dvadsiatkou žien a mužov z radov učiteľov, riaditeľov, asistentov či špeciálnych pedagógov a psychológov zo základných škôl z celého Slovenska. Iste ste už počuli, že podiel slovenských detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je štvrtý najvyšší v Európe, špecifické potreby má až 12,3 % našich detí. To však nie je všetko – polovicu z nich vzdelávame oddelene od ostatných, v špeciálnych škôlkach a školách. Našim cieľom je tieto čísla zmeniť, aby sa všetky deti, bez ohľadu na to, čím sú „iné“, nemuseli vzdelávať mimo svojich rovesníkov

A hoci nám pandémia nepraje stretávať sa s účastníkmi projektu osobne, vzájomné sieťovanie a vzdelávanie, konzultovanie aj poradenstvo im poskytujeme online. Tí učitelia, ktorým skutočne záleží na inkluzívnych hodnotách vo vzdelávaní, majú výdrž aj po celodennej šichte s deťmi a na online webinároch sú nezastaviteľní aj večer o ôsmej.

Za pomoc pri napĺňaní nášho cieľa – aby mal slovenský vzdelávací systém čo najmenšie negatívne dôsledky na ďalšie deti s nálepkou „tie so špecifickými potrebami“ zo srdca ďakujeme organizátorom a darcom troch posledných ročníkov Plesu v opere a jeho organizátorovi – spoločnosti Orange Slovensko.

Účastníci 3. ročníka vzdelávacieho projektu na podporu inkluzívneho vzdelávania Škola inkluzionistov. Fotografia: Veronika Horníková

#zvladnemetodoma

V neposlednom rade sme spolu s Platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením ako reakciu na prvú vlnu pandémie koronakrízy spustili na jar 2020 iniciatívu #zvladnemetodoma, kde rodičom dodnes pravidelne poskytujeme aktuálne informácie o krízovom vzdelávaní, psychologickom poradenstve, dostupných lekárskych službách, ale i o finančnej podpore rodičov týchto detí počas pandémie a ako pomoc získať. Spolu sme vytvorili aj veľmi funkčnú a obľúbenú telefonickú a online poradňu pre rodičov – Inklulinku.

Novinky roka 2021

V roku 2021 nás čaká prvé vzdelávanie nového projektu Inkluškôlky – pri práci na projekte Škola inkluzionistov sme totiž zistili, že s inklúziou treba začať oveľa skôr ako na základných školách, že ju musíme priniesť už do materských škôl. Od jesene 2020 preto pracujeme na novom vzdelávacom programe pre materské školy. V materských školách je totiž situácia oveľa horšia ako na základných školách – pomer detí so špecifickými potrebami je v nich desaťkrát nižší (ani nie dve percentá) ako v základných školách (11 %).

Do vzdelávania pedagógov, odborných zamestnancov škôl a mimovládnych organizácii sa v roku 2021 pustíme aj spolu so samotným rezortom školstva. Držte nám v tom palce. Hlavnou témou nášho spoločného programu bude rozvoj životných zručností a sociálnych kompetencií detí a mladých ľudí. Tie sú totiž predpokladom k ich úspešnému začleneniu do komunity, do zamestnania a života ako takého v budúcnosti.

Naďalej tiež prostredníctvom projektu Spojme hlavy pomáhame budúcim lídrom vo veku 15 až 25 rokov v tom, aby zlepšovali svoje okolie už teraz. A oni sa o to naprieč celým Slovenskom snažia aj napriek pandémii koronavírusu.

Vidíte, aj vaše 2% môžu pomôcť k stopercentnej zmene v živote detí, generácie, spoločnosti. Ďakujeme.