Prihláste svoje školy do projektu Škola inkluzionistov. Bude v novom šate

Od pondelka 3. mája pátrame po ďalších základných školách, ktoré sú na ceste k inklúzii. Spustili sme preto výzvu na prihlasovanie sa do už štvrtého ročníka nášho projektu na podporu inkluzívneho vzdelávania – Škola inkluzionistov. Výzva na predkladanie prihlášok na školský rok 2021/2022 je otvorená od pondelka 3. mája do nedele 13. júna 2021. Formulár na prihlásenie sa do projektu nájdete TU.

V školskom roku 2021/22 bude projekt Škola inkluzionistov vyzerať trochu inak

Pre nových účastníkov sme si pripravili niekoľko zmien, aby bol projekt efektívnejší. Účastníkmi môžu byť po novom, miesto jednotlivcov, minimálne štvorčlenné tímy s podporou vedenia školy. Ide o odborné/inkluzívne tímy zložené z psychológov, špeciálnych, sociálnych či liečebných pedagógov, pedagogických asistentov a učiteľov. Spolu ich čaká ročný vzdelávací program vyskladaný priamo na mieru potrebám pedagógov, vedenia a odborníkov priamo v školách. Okrem toho pre účastníkov pripravujeme aj samostatný dvojdňový kurz pre zástupcov vedenia škôl.

Čo získajú školy účasťou v projekte Škola inkluzionistov?

Ročný program je nastavený tak, aby sa počas neho zlepšila celková klíma v škole, preto zahŕňa:

 • vzdelávanie šité na mieru potrebám inkluzívneho resp. odborného tímu, pedagogického zboru a vedenia
 • dva povinné vzdelávacie workshopy realizované priamo v škole zamerané na inkluzívnu klímu, komunikáciu, hodnoty a tímovú prácu  (1 workshop = 5 hodín vrátane prestávok)
 • voliteľné vzdelávacie workshopy zamerané podľa potreby napríklad na podporu vedenia, rodičovskej komunity, asistentov, na mentoring, rôznorodé vzdelávacie prístupy alebo výučbu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), z marginalizovaných komunít či sociálne znevýhodneného prostredia, a iné
 • možnosť pozývať kolegov partnerských škôl v regióne na voliteľné workshopy (doplnenie počtu v prípade špecializovaných workshopov)
 • priestor na výmenu skúseností (v rámci exkurzií na školách, konferencií)
 • osobného konzultanta vzdelávania počas školského roka 2021/2022
 • miesto v sieti škôl na ceste k inklúzii z celého Slovenska
 • príležitosť zdieľať svoje skúsenosti s inými
 • možnosť učiť sa, ako učiť s ohľadom na rozmanité potreby žiakov v triede, škole
 • kvalitné podporné materiály pre svoju prax
 • inšpiratívne a podporujúce prostredie
 • kontakt so skúsenými lektormi
 • individuálne sieťovacie vzdelávanie pre zástupcu vedenia
 • informácie a inšpirácie na ďalší rozvoj školy v oblasti inklúzie
 • účasť na spoločných webinároch a online diskusiách v téme

Podľa čoho budeme vyberať účastnícke tímy?

 • rozhodujúca je motivácia a vízia tímu a školy realizovať zmenu smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu 
 • dôležitý je záujem o odborný a osobnostný rozvoj každého prihláseného člena tímu
 • zaujíma nás aj počet žiakov so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia a ďalšími špeciálnymi vzdelávacími potrebami v škole
 • je pre nás kľúčové, aby bolo do projektu aktívne zapojené vedenie školy a jeho odborní zamestnanci
 • hľadáme školy rovnomerne rozmiestnené po celom Slovensku

Ako bude vyzerať výberový proces?

 • na základe prihlášok vyberieme 10 škôl, ktoré podľa názoru hodnotiacej komisie spĺňajú kritéria na zaradenie do projektu
 • následne sa uskutoční vstupný rozhovor s tímom a vedením školy, v rámci ktorého si dohodneme podmienky účasti v projekte
 • na základe potrieb a preferencií školy spoločne nastavíme vzdelávacie moduly na mieru.

Najčastejšie otázky

Ako vnímame inklúziu v škole my? Čo je cieľom projektu Škola inkluzionistov? Ako zistíte, či sa do projektu hodí práve vaša škola? Kto sú konzultanti vzdelávania a čo je vzdelávanie na mieru? Na tieto a iné otázky nájdete konkrétne odpovede TU.

O projekte Škola inkluzionistov

V školskom roku 2018/2019 sme odštartovali podporu pozitívnej, priateľskej a tvorivej klímy postavenú na vzájomnom rešpekte a porozumení dospelých a detí v 20 základných školách naprieč Slovenskom. O rok neskôr sa k nim pripojilo ďalších dvadsať škôl, v školskom roku 2020/2021 opäť dvadsať. Budujeme sieť proinkluzívne nastavených pedagógov aj riaditeľov, odborníkov aj špecialistov, ktorí prácou s deťmi s rôznymi vzdelávacími potrebami žijú každý deň. Odborne konzultujeme a mentorujeme, vzdelávame, veľa sa rozprávame a vymýšľame – ako si pomôcť na vlastnú päsť, keď sa inak nedá. V školskom roku 2021/2022 meníme stratégiu a hľadáme desať škôl a ich proinkluzívne orientovaných tímov pedagogických a odborných zamestnancov.

 • Interaktívnu mapu škôl, ktoré sa od roku 2018 do nášho projektu zapojili, nájdete TU.
 • Zaujímavosti z nášho sveta inklúzie nájdete TU.
 • Do štvrtého ročníka projektu Škola inkluzionistov v školskom roku 2021/2022 sa môžete prihlásiť TU.