Pripravujeme vzdelávací workshop s témou vytvárania bezpečného prostredia pre deti

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom programu Športujem rád a bezpečne poisťovňou Kooperativa, a.s. Vás pozýva na workshop, ktorý sa bude venovať téme podpory a vytvárania bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a komunitách. Organizácie, ktoré sa zúčastnia workshopu môžu žiadať o podporu svojich projektov, ktoré budú napĺňať ciele grantového programu.

Miesto a dátum konania workshopu

Zvolen – penzión Almada
16. september 2019
(predpokladaný čas: 9.00 – 15.00 hod.)

Témy workshopu

  • vývojové potreby detí v súvislostiach s bezpečným prostredím 
  • nesúťažné športovanie ako nástroj vnútornej motivácie
  • možnosti vytvárania bezpečného a zmysluplného prostredia v nesúťažnom športovaní
  • participácia detí pri príprave, realizáciia evalvácii projektov
  • príprava projektov v rámci GP ŠPORTUJEM RÁD A BEZPEČNE.

V prípade záujmu sa, prosím, prihláste do 11.09.2019 prostredníctvom on-line prihlášky.

Prihláška je záväzná. V prípade Vašej neúčasti nás bezodkladne informujte, aby sme mohli prijať na Vaše miesto iných čakajúcich záujemcov.

Účastníkom sú hradené nasledovné náklady: vzdelávanie, strava, občerstvenie. Cestovné náklady si hradia účastníci. 

(Počet miest je limitovaný. V prípade väčšieho záujmu si organizátor vyhradzuje právo uprednostniť skôr prihlásených účastníkov).

Po prihlásení Vám budú zaslané ďalšie potrebné informácie.

Kontakt

Andrea Geregová, koordinátorka programov, andrea@nds.sk