Projekt na vzdelávanie sociálno-finančnej gramotnosti mladých dospelých opäť pokračuje.

Prvou aktivitou projektu Život mladých pod kontrolou  koncom februára 2020 bolo stretnutie pracovníkov centier pre deti a rodiny a pracovníkov z odborných učilíšť a spojených škôl v Bešeňovej. Cieľom pracovného workshopu bola hlavne výmena skúseností medzi pracovníkmi a získanie nových odborných vedomostí. Peter Daniel, ako bývalý dobrovoľník spoločnosti Johnson Controls International, v prednáške rozšíril vedomosti v téme Ako sa nezadlžiť a osobný bankrot. Účastníkov veľmi zaujala hlavne praktická časť s prípadovými štúdiami a ich riešenie. Na druhý deň odborníčka z prostredia rómskej komunity  p. Jolana Nátherová z OZ Nádej deťom v pútavej prezentácii vysvetlila okrem histórie aj špecifiká rómskeho etnika. Účastníci ocenili nielen odbornosť ale aj otvorenosť lektorov  a vlastné skúsenosti oboch prednášajúcich.

V spätnej väzbe účastníci vyjadrili potrebu opätovného stretnutia s oboma odborníkmi.  Potrebujú prebrať konkrétne prípady klientov, ich životné príbehy s ich finančnými problémami, s ktorými si v praxi nevedia dať rady. 

Účastníkom chýbal dostatok  času  a väčší priestor pre konkrétne aktivity z jednotlivých zariadení s témou finančnej gramotnosti. Navrhujú viac stretnutí počas roka. Od viacerých zaznela potreba tréningu, na ktorom by si precvičili ako pracovať so životnými zručnosťami detí (napr. ZŽ na udržateľnosť zamestnania).

„Veľmi obohacujúco zapôsobil na mňa odborník na ekonomickú problematiku o osobnom bankrote.“ „Opäť niečo nové a zaujímavé, konečne mi niekto ozrejmil spôsob uvažovania a pochopenie rómskeho myslenia.“

Aktivita projektu bola podporená zNadačného  fondu Johnson Controls v Nadácii Pontis.