Slovenské národné kolo „Európskeho kvízu o peniazoch“ 2020

Národné finále Európskeho  kvízu o peniazoch (EMQ) 2020 pre 13 až 15-ročných žiakov a študentov sa uskutočnilo v piatok 29. mája 2020 naživo a online prostredníctvom YouTube-u a platformy Kahoot!. V tomto roku sme sa museli prispôsobiť meniacim sa podmienkam, ktoré spôsobili opatrenia v rámci pandémie nového korona vírusu. Z tohto dôvodu sme museli upraviť aj podmienky národného finále EMQ – tentokrát sa nezúčastnili tímy v prostredí škôl – svoje vedomosti z finančnej gramotnosti a rýchlosť si vyskúšalo 148 jednotlivcov zo svojich domovov. V minulom ročníku sa zapojilo 153 tímov, z hľadiska počtu súťažiacich (minulý rok jeden súťažiaci =  jeden tím, tento rok jeden súťažiaci = jednotlivec) to bolo aj tento rok podobne. Oslovených bolo 2618 škôl na celom Slovensku.

Poradie najúspešnejších žiakov:  

  1. miesto:  Ján Uchaľ , ZŠ Okružná 17 Michalovce
  2. miesto: Mário Gabriel Kerpčár,  Základná škola Beňuš 
  3. miesto: Ema Mészárosová, ZŠ Malokarpatské nám. 1 Bratislava

V národnom kole Európskeho kvízu o peniazoch 2020 odpovedali žiaci na 15 otázok z oblastí ako pôžičky a úvery, mzdy, poistenie, ochrana spotrebiteľa či bezpečnosť na internete. 

Na základe analýzy otázok možno konštatovať nasledovné:

  • V priemere žiaci odpovedali správne na 50,41 %, čo je veľký pokles oproti roku 2019, kedy bol percentuálny priemer úspešnosti v národnom kole 77,50  %. Nedá sa jednoznačne povedať, či to bolo vyššou náročnosťou otázok alebo menšou pripravenosťou žiakov a študentov. Predsa len od polovice marca ostali školy zatvorené a učitelia tak nemohli plne pripravovať svojich zverencov. Mohol to však spôsobiť aj fakt, že tento rok boli zapojení jednotlivci a nie tímy, čím by sa potvrdilo, že sila tímu viedla k lepším výsledkom.
  • Podobne ako v roku 2019, aj  tento rok odpovedali žiaci a študenti správne najviac na otázky aplikačného charakteru, napr. čo by si mal urobiť ako prvé, ak stratíš platobnú kartu, alebo ktorá položka by nemala byť prioritou v rozpočte, tzn. najlepšie skórovali v otázkach týkajúcich sa zručností. Túto skutočnosť možno hodnotiť pozitívne, už druhý rok po sebe tak prevládali správne odpovede v praktických otázkach namiesto otázok zameraných na vedomosti a vymenovanie faktov ako to bolo v roku 2018.
  • Najúspešnejší boli žiaci práve pri odpovediach na otázky: „Ktorá položka by nemala byť prioritou?“  (správnosť odpovedí dosiahla 68,92 %) a „Čo by si mal urobiť ako prvé, ak stratíš platobnú kartu?“ (správnosť odpovedí dosiahla 68,24 %).
  • Pri otázkach zameraných na výpočty s percentami či matematické výpočty, ako výpočet hrubej mzdy či stanovenie ceny s DPH, sa percento úspešnosti pohybovalo v priemere na úrovni 38,43 %  (pokles oproti v roku 2019 kedy bola úspešnosť 79,5 %). 
  • Najväčšie problémy boli s otázkami ohľadom výpočtu hrubej mesačnej mzdy (20,95 %),ďalej   pri otázke „Dostal si takýto e-mail (nasledoval obrázok s textom podvodného e-mailu, ktorý sa snaží vylákať prihlasovacie údaje), čo urobíš?“ (správnosť dosiahla len 23,64 %), apri otázke „Čo z nasledujúceho je dlh?“ bola úspešnosť 25 %. Účastníci tak nevedeli identifikovať, že kreditná karta je vlastne formou dlhu, no závažnejšie je, že nedokázali správne reagovať na podvodný e-mail, pričom v tejto otázke boli až dve správne možnosti zo štyroch ponúknutých. Naznačuje to, že súčasťou finančnej gramotnosti by mala byť aj digitálna bezpečnosť, aby mladí ľudia vedeli odhaliť phishing a iné praktiky, ktorými vie útočník získať napr. prihlasovacie údaje do banky.
Ján a Emma

Rozprávali sme sa priamo s víťazmi 1. a 3. miesta, Jánom a Emou:

Prečo si sa zapojil/a do kvízu?

Ján: Celý rok sme sa učili o finančnej gramotnosti a pani učiteľka ma oslovila , či by som sa nechcel zapojiť do kvízu.
Ema: Do kvízu som sa zapojila zo zvedavosti.

Čo ti najviac pomohlo pri príprave?

Ján: Pani učiteľka Monika  Tomovčíková nás veľa naučila v škole , a počas karantény nám posielala cvičné kvízy.
Ema: Pri príprave mi pomohli cvičné kvízy.

Využívaš získané vedomosti vo svojom bežnom živote? 

Ján: Zatiaľ finančnú gramotnosť využívam iba teoreticky.
Ema: Občas áno.

Prečo sa ti páčila/nepáčila sa forma národného kola?

Ján: Páči sa mi hlavne forma kvízu cez Kahoot , nemám čo vytknúť ☺
Ema: Páčila sa mi, pretože bola vo forme zaujímavého kvízu.

Tento rok boli v národnom kole zapojení len jednotlivci, zatiaľ čo minulý rok mohli spolupracovať celé tímy. Aké skúsenosti máš ty, a čo ti lepšie vyhovuje?

Ján: Keď porovnám moju minuloročnú skúsenosť s tohtoročnou , tak musím povedať , že aj keď som zástanca hesla „viac hláv, viac rozumu“, lepšie sa mi pracovalo ako jednotlivcovi.
Ema: Ja som sa zúčastnila iba tohtoročného kola a celkom sa mi to páčilo.

Víťazom gratulujeme!

Slovenské národné kolo uskutočňujeme vďaka Slovenskej bankovej asociácii